Documente Publice Organizatie

25.11.2022

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea declanşării procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum și a listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ – teritoriale, situate pe amplasamentul care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Modernizarea Infrastructurii feroviare din Portul Constanțaˮ aflate pe raza unităților administrativ – teritoriale: Agigea, Constanța și Valu lui Traian – județul Constanța

Data publicării: 24.11.2022

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 12.12.2022

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța este o lucrare de utilitate publică de interes național cuprinsă în Master Planul General de Transport al României din anul 2016 (MPGT) și în Master Planul Portului Constanța din anul 2016 (MPPC), iar realizarea şi derularea acestui proiect revine Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A.

Pentru asigurarea suprafețelor de teren necesare implementării proiectului aferente lucrării de utilitate publică de interes național ”Modernizarea Infrastructurii feroviare din Portul Constanțaˮ, aflate pe raza unităților administrativ – teritoriale: Agigea, Constanța și Valu lui Traian – județul Constanța, este necesară ocuparea unei suprafețe de 484.723 mp aferente unui număr de 238 imobile proprietate publică a statului în administrarea altor instituții sau autorități publice aflate pe raza unităților administrativ – teritoriale Agigea și Constanța – județul Constanța și o suprafață de 17.402 mp aferente unui număr de 23 imobile proprietate publică a unităților administrativ – teritoriale aflate pe raza unităților administrativ – teritoriale Agigea și Constanța–județul Constanța.

Prin prezentul act normativ, se propune aprobarea:

1) amplasamentului lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Modernizarea Infrastructurii feroviare din Portul Constanțaˮ, aflate pe raza unităților administrativ – teritoriale: Agigea, Constanța și Valu lui Traian – județul Constanța, conform anexei nr. 1 la proiectul de act normativ;

2) declanșării procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Modernizarea Infrastructurii feroviare din Portul Constanțaˮ, aflate pe raza unităților administrativ – teritoriale: Agigea, Constanța și Valu lui Traian – județul Constanța;

3) listei proprietarilor de imobile proprietate privată supuse exproprierii, aflate pe raza localităților antemenționate, așa cum rezultă din evidențele unităților administrativ – teritoriale, precum şi sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor în cuantum total de 4.347 mii lei (4.346.614,90 lei) pentru un număr total de 147 imobile în suprafață totală de 73.414 mp, prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre;

4) listei imobilelor proprietate publică a statului care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național ”Modernizarea Infrastructurii feroviare din Portul Constanțaˮ, prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre;

5) listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național ”Modernizarea Infrastructurii feroviare din Portul Constanțaˮ, prevăzută în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

Instrument motivare
Textul complet al proiectului actului respectiv
Anexa2 Anexa3 Anexa4

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/4282-hg24112022dtf-2

Atasamente

Vezi mai mult Descarca
23.11.2022

Proiectul de Lege privind măsurile de raționalizare în scopul înregistrării de progrese în direcția realizării rețelei transeuropene de transport (TEN-T)

Data publicării: 21.11.2022

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 05.12.2022

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

Proiectul de act normativ transpune Directiva (UE) 2021/1187 a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2021 privind măsurile de raționalizare în scopul înregistrării de progrese în direcția realizării rețelei transeuropene de transport (TEN-T), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 258/1/20.07.2021.

Directiva se aplică procedurilor de acordare a autorizațiilor necesare pentru autorizarea implementării proiectelor în scopul înregistrării de progrese pentru finalizarea realizării, până în anul 2030, a rețelei centrale.

Directiva vizează procedurile legate de proiecte, inclusiv pe cele legate de evaluarea impactului asupra mediului, stabilind o durată a tuturor etapelor de avizare, de la notificarea proiectului și până la obținerea autorizației de construire, de maximum 4 ani.

Din această perspectivă, având în vedere obligațiile ce revin României ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, se impune transpunerea în legislația internă a Directivei (UE) 2021/1187, până la 10 august 2023.

Astfel, sunt definite o serie de roluri și atribuții ale autorității administrației publice centrale responsabile în domeniul transporturilor, respectiv Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, precum și ale unităților aflate în subordinea/sub autoritatea acestuia, care gestionează infrastructurile de transport de interes național (beneficiari), de la momentul inițierii procedurii de autorizare, așa cum este ea definită de Directivă și în legislația națională în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcții și până la emiterea autorizației de construire, într-un termen care nu poate depăși 4 ani, cu excepțiile și în condițiile prevăzute de Directivă.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

Instrument motivare
Textul complet al proiectului actului respectiv
Anexa
Tabel de concordanță

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/4272-l21112022dacrtm

Atasamente

Vezi mai mult Descarca
23.11.2022

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Asigurarea condițiilor electrice de racordare la cheu a navelor în Portul Constanța (regim Cold Ironing) în vederea interconectării la Rețeaua Trans-Europeană de Transport TEN-T pentru implementarea proiectului Ealing”

Data publicării: 21.11.2022

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 05.12.2022

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

În vederea creșterii eficienței mediului portuar din punct de vedere maritim și energetic, CN APM SA Constanța modernizează infrastructura de distribuție a energiei electrice în Portul Constanța. Obiectivul de investiții “Asigurarea condițiilor electrice de racordare la cheu a navelor în Portul Constanța (regim Cold Ironing) în vederea interconectării la Rețeaua Trans-Europeană de Transport TEN-T pentru implementarea proiectului Ealing” cuprinde investiții care urmează să fie realizate în incinta portului, în cadrul a 10 dane de acostare.

Prin realizarea acestei investiții, instalațiile existente vor fi aduse la o stare de funcționare performantă, pentru toate tipurile de nave existente și în parametri optimi, cu respectarea standardelor și a normativelor tehnice specifice referitoare la siguranța în exploatare, în condiții de eficiență energetică sporită.

Investiția va aduce următoarele beneficii:

– reducerea nivelului de zgomot, reducerea emisiilor poluante, a celor de CO2 în zona portuară și în zona aflată în imediata apropiere a portului, ceea ce va conduce la îmbunătățirea și bunăstarea locuitorilor;
– reducerea zgomotului și a vibrațiilor, ceea ce conduce la o condiții mai confortabile pentru pasagerii aflați la bordul navelor, dar și a echipajelor;
– oportunități de afaceri pentru toate părțile implicate prin reducerea costurilor de funcționare ale navelor;
– cererea suplimentară de energie creează oportunități de echilibrare locală a rețelelor de electricitate.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

Instrument motivare
Textul complet al proiectului actului respectiv

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/4274-hg21122022dtn

Atasamente

Vezi mai mult Descarca
22.11.2022

Proiectul de Hotărâre de Guvern privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

Data publicării: 18.11.2022

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 23.11.2022

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

Ca urmare a conflictului militar din zona Mării Negre, traficul de mărfuri pe relația cu Ucraina pune presiune și mai mare pe punctele de trecere a frontierei, unde timpii de așteptare depășesc uneori chiar și o zi. Astfel, schimburile comerciale cu Ucraina au crescut cu 20% față de perioada similară a anului trecut, aceste creșteri fiind determinate de numărul mare de camioane din Ucraina care se întorc în țara vecină după ce au descărcat mărfurile în diverse state, fiind ales transportul rutier pe fondul blocajelor din porturile ucrainene cauzate de război.

Ținând cont de capacitatea de operare redusă din punctele de trecere a frontierei din zona vămilor cu Ucraina și Republica Moldova, cauzată de starea precară sau lipsa unei infrastructuri rutiere adecvate, precum și de creșterea fluxului de transport mărfuri cu camioanele ce trebuie operate în Portul Constanța sau către alte destinații, se impune adoptarea unui plan de măsuri urgente în vederea creării/creșterii capacităților de transport rutier din zona vămilor cu Ucraina și Republica Moldova, pe fondul situațiilor generate de conflictul militar cât și a măsurilor recomandate de către Comisia Europeană cu privire la eliminarea blocajelor din punctele de trecere a frontierei.

Circumstanțele descrise, precum și contextul generat de evenimentele imprevizibile, care nu se datorează sub nici o formă acțiunii sau inacțiunii autorităților publice naționale, coroborat cu faptul că nu se poate determina evoluția evenimentelor generate de conflict, care poate escalada, precum și de necesitatea creșterii conectivității civice între state cât și de conectivitatea dintre state pentru facilitarea fluxurilor de mărfuri, creează premisele unei situații de extremă urgență, care necesită realizarea unor lucrări în zona punctelor de trecere frontieră cu Ucraina și Republica Moldova.

Având în vedere aprobarea „Memorandumului pentru stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de transport rutier din zona vămilor cu Ucraina și Republica Moldova”, prin prezentul act normativ se propune aprobarea suplimentării bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, pe anul 2022, la capitolul 84.01 “Transporturi” titlul 55 „Alte transferuri”, articolul 55.01 „Transferuri interne” alin. 55.01.12 „Investitii ale agentilor economici cu capital de stat” cu suma de 8.354 mii lei credite de angajament si 984 mii lei credite bugetare, pentru finanțarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, după cum urmează:

1.Punctul de trecere a frontierei Vicovul de Sus – Krasnoilsk

– dotari independente: 258 mii lei;
– proiectare: 5.574 mii lei;

2. Punctul de trecere a frontierei Racovăț – Diakivți

– dotari independente: 258 mii lei;

3. Punctul de trecere a frontierei Siret

– proiectare: 1.086 mii lei;

4. Punctul de trecere a frontierei Rădăuți Prut – Lipcani

– dotari independente: 258 mii lei;
– proiectare: 710 mii lei;

5. Punctul de trecere a frontierei între localitățile Bumbăta (România) – Leova (Republica Moldova)

– dotari independente: 210 mii lei;

De asemenea, prin prezentul act normativ se autorizează Ministerul Finanțelor să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pe anul 2022.

Prezentul act normativ nu generează influențe financiare având în vedere că Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului este parte a bugetului general consolidat.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

Instrument motivare
Textul complet al proiectului actului respectiv

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/4267-hg18112022diri

Atasamente

Vezi mai mult Descarca
22.11.2022

Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Modernizarea canalelor navigabile ale Dunării: Canal Dunăre – Marea Neagră şi Canal Poarta Albă – Midia, Năvodari în vederea creşterii siguranţei navigaţiei”

Data publicării: 18.11.2022

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 29.11.2022

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

În cadrul obiectivului de investiții se vor realiza următoarele lucrări care vor contribui la creșterea siguranței navigației pe CDMN și CPAMN:

CDMN – lucrări de reabilitare și modernizare a biefurilor I și II, cu lucrări noi de consolidare în zona de platou atât pe malul stâng, cât și pe malul drept pe o lungime cumulată de 2050 ml:

· BIEF I – km 0+000 – 4+105 (km 64+410 – 60+305)
· Lucrări de intervenție
· Reabilitarea apărării de mal din anrocamente, la dimensiunile, pantele şi grosimea inițială;
· Reabilitarea drumurilor tehnologice şi de intervenție și a podurilor de pe aceste drumuri, executate peste văile afluente care debușează în canal.
· BIEF II – Sectorul de luncă, între Cernavodă şi Murfatlar km 4+105 – 41+300 (km 60+305 – 23+110)
· Lucrări intervenție
· Refacerea apărării de mal din anrocamente, la dimensiunile, pantele şi grosimea inițială.
· Reabilitarea drumurilor tehnologice şi de intervenție și a podurilor de pe aceste drumuri, executate peste văile afluente care debuşează în canal;
· Lucrări noi
· Extinderea lucrărilor de consolidare existente pe malul drept din zona km 30 + 430 (km 33+980) prin realizarea unui zid de sprijin din beton armat, cu lungimea cumulată de 40 m, fundat pe piloţi foraţi.
· Montarea fibrei optice într-o canalizație executată pe malul drept.
· BIEF II – Sectorul de platou, între Murfatlar si Agigea – km 41+300 – 62+400 (km 23+110 – 2+010)
· Lucrări intervenție
· Reabilitarea şi finalizarea lucrărilor de drenare, colectare, dirijare şi evacuare controlată în canal a apelor de exfiltrație şi pluviale,
· Reabilitarea drumurilor tehnologice de exploatare şi de intervenție;
· Reabilitarea podurilor de pe drumurile tehnologice peste văile afluente;
· Finalizarea protecției taluzurilor în crete şi calcare cu elemente prefabricate umplute cu piatra sparta si capac din beton
· Refacerea taluzelor afectate de ravene
· Lucrări noi
· Execuţia de noi lucrări de scurgere şi evacuare a apelor pluviale și de exfiltratie (rigole, descărcători verticali, rigole ranforsate);
· Lucrări de captare a izvoarelor prin realizarea de măşti/cordoane drenante sau drenuri transversale;
· Execuție cavalieri pe creasta taluzului (la cota terenului natural)
· Realizarea lucrărilor de consolidare şi susținere a taluzurilor pe zonele instabile sau cu potențial de instabilitate
· Plantare arbuști pe taluzurile canalului
· Drum acces la lucrările noi de consolidare.
· Montarea fibrei optice într-o canalizaţie executată pe malul drept, adiacent drumului tehnologic de la cota 10 mrMB
· Execuția unui pod nou la km 53+030 (km 11+380) mal drept la cota terenului natural peste valea Cumpăna – Potârnichea

CPAMN – lucrări de reabilitare și modernizare a biefurilor I și II cu soluția pentru malurile înalte cu plase ancorate si reabilitarea drumurilor existente cu strat de piatra, si anume:

· Lucrări de intervenție
· Reabilitarea sistemului existent de scurgere si evacuare a apelor prin dezafectarea lucrărilor existente distruse, urmata de execuția lucrărilor noi de scurgere si evacuare a apelor pluviale şi de exfiltrație;
· Reabilitarea apărării de mal din canal;
· Refacerea taluzelor afectate de ravene;
· Reabilitarea drumurilor de acces existente (cu strat din piatra spartă) și a podurilor.
· Lucrări noi
· Lucrări noi de scurgere și evacuare a apelor;
· Execuție cavalier la cota terenului;
· Protecția taluzului în calcar cu plase ancorate;
· Executare lucrări de consolidare conform secțiunilor tip;
· Măști/cordoane drenante, drenuri transversale;
· Amenajare drumuri de acces pe banchetele canalului pentru execuția lucrărilor de consolidare;
· Plantare arbuști pe taluzurile canalului;
· Canalizație fibră optică.

Înainte de începerea lucrărilor pe cele două canale, se va realiza o operațiune de pregătire a amprizei lucrărilor prin eliminarea vegetației crescute pe taluzurile canalelor, din văile afluente care debuşează în canale şi de pe celelalte lucrări (drumuri, şanțuri, rigole), curățire de crengi și alte depuneri (gunoaie), etc, strângerea acestora în grămezi, încărcarea lor şi transportul într-un depozit autorizat.
Pe toată lungimea aferenta Biefului I si Biefului II se propun lucrări pentru restabilirea secțiunii proiectate inițial a celor două canale, respectiv se propune realizarea lucrărilor de eliminare a obstacolelor din cuneta canalului și curățarea materialului din canal pentru asigurarea adâncimii de navigație corespunzătoare pentru nave/convoaie.
Lucrările pentru restabilirea secțiunii proiectate inițial a canalului se vor executa sub nivelul apei pentru obținerea formei geometrice proiectate a canalului si vor consta în excavații realizate cu utilaje specifice lucrului la apă.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

Instrument motivare
Textul complet al proiectului actului respectiv

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/4266-hg18112022dtn

Atasamente

Vezi mai mult Descarca
15.11.2022

Proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii pentru modificarea Anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 527/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele minime de pregătire, precum şi condiţiile de obţinere a certificatelor internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement

Data publicării: 11.11.2022

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 24.11.2022

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

La nivel european, o importanță deosebită este acordată reglementărilor privind siguranța navigației, prevenirea poluării şi a pierderii de vieţi omeneşti în transporturile navale, precum și modul de pregătire, perfecţionare şi certificare a celor implicați în această activitate. În acest scop Uniunea Europeană prin organismele sale cu rol în activitatea legislativă elaborează și monitorizează modul de aplicare a legislației din acest domeniu.

O atenție deosebită este acordată activității desfășurate de ambarcațiunile de agrement, în principal în ceea ce privește modalitatea de desfășurare și acordarea certificatelor internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement, condițiile de certificare și pregătire a celor care desfășoară astfel de activități în sectorul maritim, dar mai ales pe apele navigabile interioare. Acest lucru se datorează faptului că în general căile de navigație interioară deservesc cu preponderență transportul fluvial de mărfuri și pasageri, ambarcațiunile de agrement putând deveni, în absența unor reglementări clare și stricte, un adevărat pericol atât pentru navigația pe căile navigabile interioare, dar și pentru navigația din sectorul maritim.

Prin Rezoluţia nr. 40/1998 cu titlul Certificat internaţional pentru conducătorii ambarcaţiunii de agrement, a Grupului de lucru privind transportul pe ape interioare din cadrul Comitetului pentru Transporturi Interioare al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite, adoptată la Geneva la 16 octombrie 1998, se stabilesc principii de bază privind certificarea conducătorilor de ambarcațiuni pentru navigația pe căile navigabile interioare.

Reglementările Rezoluției nr. 40/1998, astfel cum a fost amendată, au fost preluate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 527/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele minime de pregătire, precum şi condiţiile de obţinere a certificatelor internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement.

În vederea atingerii obiectivelor digitale recomandate de Uniunea Europeană, pentru stocarea fără pierderi de informații, dar și pentru sporirea siguranței în identificarea certificatelor eliberate sub formă de carduri, se impune introducerea obligativității menționării codului QR pe certificatele internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement, prin modificarea anexei nr. 3 ”Modelul de certificat internațional de conducător de ambarcațiune de agrement” la OMT nr. 527/2016.”

În vederea creșterii gradului de siguranță a navigației, este necesar a fi limitată perioada de valabilitate a certificatelor internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement la 10 ani din momentul emiterii, conform OMT nr. 527/2016 valabilitatea certificatului internațional de conducător de ambarcațiune de agrement este nelimitată.

Totodată, pentru asigurarea siguranței navigației în acest sector de activitate, se impune stabilirea vârstei de 16 ani, ca vârstă minimă necesară conducerii ambarcațiunilor de agrement cu putere a motorului de până la 3,68 kW/5 CP, utilizate numai pe căile navigabile interioare. În acest sens, se urmărește și corelarea cu prevederile art. 73 (1) din Ordinul ministrului transporturilor nr. 1079/2014 pentru stabilirea procedurilor privind evidența şi înmatricularea ambarcațiunilor de agrement, condițiile tehnice şi încadrarea cu personal navigant a acestora și avizarea operatorilor economici pentru desfășurarea activităților de agrement nautic, potrivit căruia:

”Toate ambarcaţiunile de agrement propulsate cu motor şi/sau cu vele, cu excepţia celor propulsate prin forţa umană, sau a celor cu motor P < 3,68 kw utilizate numai pe căile navigabile interioare, trebuie să fie conduse numai de persoane ce deţin un certificat internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement corespunzător zonei de navigaţie, eliberat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.”. De asemenea, se propune ca Autoritatea Navală Română să transfere competențe căpităniilor zonale/căpităniilor de port în ceea ce privește organizarea examenelor în vederea emiterii certificatelor internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement, precum emiterii acestora. Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include: - Instrument motivare
Textul complet al proiectului actului respectiv
Anexa

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/4251-omti11112022dtn

Atasamente

Vezi mai mult Descarca
15.11.2022

Proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii pentru aprobarea Regulamentului privind forma, însemnele specifice, modul de acordare și durata de folosință a uniformelor și a echipamentului de protecție sau de lucru pentru personalul Autorității Navale Române

Data publicării: 11.11.2022

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 24.11.2022

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

Autoritatea Navală Română, denumita în continuare ANR, a fost înființată prin Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea 412/2002, ca instituție publica cu finanțare extrabugetară.

Autoritatea Navală Română este organizată și funcționează potrivit prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1133/2002 privind organizarea si funcționarea Autorității Navale Române, fiind autoritate centrală de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în domeniul siguranței navigației și al securității navelor.

Potrivit prevederilor articolul 9 alin. (4) din Hotărârea de Guvern nr. 1133/2002 privind organizarea si funcționarea Autorității Navale Române, ”personalul Autorității Navale Române poartă în timpul serviciului uniforma de serviciu, cu gradele și însemnele specifice, sau, după caz, echipamentul de protecție ori de lucru, care se atribuie în condițiile legii”, urmând ca forma, însemnele specifice, modul de acordare și durata de folosință a uniformelor și a echipamentului de protecție sau de lucru, să fie stabilite potrivit articolul 9 alin. (5) din Hotărârea de Guvern nr. 1133/2002, prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.

Întrucât s-a apreciat că reglementările actuale, în special cele referitoare la structura, culorile, designul elementelor de uniformă și condițiile de acordare ale acestora nu mai corespund tendințelor, anduranței și eticii actuale și urmărind totodată respectarea sugestiilor primite din partea personalului ANR, au fost inițiate prevederi legislative noi care să modifice și să completeze situația prezentă.

De asemenea, au fost introduse prevederi referitoare la compunerea, portul, modul de acordare și însemnele specifice ale echipamentului de protecție ori de lucru, care se atribuie personalului ANR, conform atribuțiilor prevăzute în fișa postului, în condițiile legii.

O altă motivație care a stat la baza elaborării prezentului proiect de ordin reprezintă coroborarea considerentelor legislative privind evitarea elementelor de diferențiere între atribuții și grade considerate cu potențial de risc discriminatoriu, în sensul stabilirii unei mai juste și nediscriminatorii diferențieri între personalul ANR cu atribuții de inspecție și control privind siguranța navigației și personalul ANR fără atribuții de inspecție și control privind siguranța navigației.

Având în vedere cele de mai sus, am elaborat alăturatul proiect de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii, pentru aprobarea Regulamentului privind forma, însemnele specifice, modul de acordare și durata de folosință a uniformelor și a echipamentului de protecție sau de lucru pentru personalul Autorității Navale Române.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

Instrument motivare
Textul complet al proiectului actului respectiv
Anexa

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/4252-omti11112022dtn-2

Atasamente

Vezi mai mult Descarca
15.11.2022

Proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii pentru modificarea anexelor nr. 1-4 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 444/2018 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile și operațiunile specifice desfășurate sau pentru activitățile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română

Data publicării: 11.11.2022

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 24.11.2022

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

Autoritatea Navală Română, organul tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prin care acesta îşi exercită funcţia de autoritate de stat în domeniul siguranţei navigaţiei, percepe tarife stabilite prin ordin al ministrului pentru activităţile şi operaţiunile specifice desfăşurate sau pentru activităţile efectuate în legătură cu acestea, în conformitate cu prevederile art. 7 alin.(1) din HG nr. 1133/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Navale Române.

Transpunerea legislaţiei Uniunii Europene în legislaţia naţională impune redimensionarea politicii tarifare practicate de Autoritatea Navală Română şi introducerea de tarife noi pentru prestarea de noi activităţi şi operaţiuni specifice.

În contextul creșterii prețurilor la energie, combustibil și a ridicării costurilor de achiziționare a tipizatelor, furniturilor, aparatură birotică, echipamente de protecție, etc., tarifele din anexele 1 – 4 au fost majorate.

Analizând evoluția indicelui prețurilor de consum (IPC) în perioada mai 2018 (data OMT 444/2018 aflat în vigoare) și luna august 2022, așa cum sunt prezentate pe site-ul Institutului Național de Statistică, IPC aferent serviciilor s-a majorat cu 20,32%, cel pentru mărfuri nealimentare cu 32,84%, iar cel total cu cca 30% (anexăm situația IPC conform datelor oficiale).

Astfel, tarifele aferente prestațiilor care presupun întocmire, prelucrare, înregistrare, eliberare documente, înscrierea în vederea participării la examenul pentru obținerea de brevete, certificate de capacitate, atestate de recunoaștere și supravegherea navigației și managementul traficului naval în porturi și formalități de sosire plecare, au fost majorate cu 20%, luându-se în considerare costurile privind consumabilele, precum și cele cu energia.

Tarifele aferente prestațiilor care presupun deplasarea personalului ANR, de exemplu cele aplicate inspecțiilor și supravegherii, precum inspecția în vederea emiterii certificatului de conformitate a terminalului de produse petroliere, substanțe lichide nocive și gaze lichefiate, inspecția în vederea emiterii certificatului de gas-free/non gas-free la nave, efectuarea reinspecției la controlul PSC/FSC, activități ISM/ISPS, aprobarea cursurilor organizate de un furnizor de educație, de formare profesionala sau de perfecționare au fost majorate cu 30%, întrucât s-au luat în considerare suplimentar și costurile privind combustibilul, asigurările auto, întreținerea autoturismelor.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

Instrument motivare
Textul complet al proiectului actului respectiv
Anexa

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/4253-omti11112022dtn2

Atasamente

Vezi mai mult Descarca