Hotărâre a Guvernului privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului

Hotărâre a Guvernului privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului

Data publicării: 28.05.2024
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 07.06.2024

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

Prin proiectul de Hotărâre de Guvern se solicită transmiterea unui teren în suprafață de 10.000 mp, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” Constanța S.A. în administrarea Ministerului Finanțelor – Autoritatea Vamală Română, în vederea îmbunătățirii infrastructurii vamale , fluidizarea traficului la punctul de trecere a frontierei din zona de sud a portului Constanța.
Terenul în suprafață de 10.000 mp prin ampladare, dimensiuni și dotare tehnico- edilitară îndeplinește cerințele necesare pentru realizarea proiectului mai sus menționat, astfel:
• permite realizarea unui sediu propriu pentru Biroul Vamal de Frontieră Constanța Sud Agigea, care să înglobeze următoarele construcții și amenajări necesare pentru desfășurarea în condiții optime a activităților vamale:
– clădiri cu funcțiuni administrative (spații de birouri, de arhivă, spații pentru depozitarea echipamentelor de control vamal, spații tehnice și dependințe) și de depozitare mărfuri confiscate;
– spațiu (hală) destinat controlului special și supravegheat al mărfurilor și mijloacelor de transport, echipată cu rampe de acces;
– construcții tehnico-edilitare necesare pentru asigurarea utilităților în toate clădirile ce se vor realiza în incinta sediului, precum și pentru asigurarea cerințelor privind siguranța la foc a construcțiilor;
– amenajare platformă destinată pentru efectuarea în condiții de protecție și siguranță a controlului nedestructiv prin scanare cu scaner mobil, situată imediat după zona de acces în incinta biroului vamal;
– depozite mărfuri reținute/confiscate conform procedurilor legale;
– clădire/padoc pentru echipele canine antidrog/antitabac din dotare;
– amenajare curte interioară, inclusiv împrejmuire, acces printr-un singur punct prevăzut cu sistem de control (barieră) cu posibilitatea de cântărire din mers, supraveghere video perimetrală și la intrare;
– căi de acces și circulație în incinta biroului vamal, prevăzute cu zone de staționare, de control și manevră care să asigure fluidizarea și eficiența operațiunilor de control vamal asupra mijloacelor de transport și implicit, reducerea timpilor de staționare;
– realizarea fluxului controlat al traficului de mărfuri în cadrul formalităților de vămuire ( adică sediul și facilitățile vamale să fie situate pe fluxul de ieșire/intrare din/în port);
– reducerea semnificativă a timpilor de realizare a etapelor în cadrul formalităților de vămuire și creșterea capacității operative privind supravegherea și controlul vamal ca urmare a unei fluențe controlate a traficului;
– creșterea nivelului de colectare a taxelor corespunzătoare operațiunilor de cometț internațional la ieșirea și intrarea în portul Constanța, ca urmare a creșterii eficienței procesului de vămuire;
– creșterea gradului de combatere a infracțiunilor vamale și transfrontaliere în portul Constanța;
– să poată fi asigurată interconectarea la infrastructura rutieră a portului Constanța, ținând cont de strategia de dezvoltare a acestuia, astfel încât să fie eliminate blocajele la accesul și ieșirea din biroul vamal.
De asemenea, prin proiectul de act normativ se solicită transmiterea terenului în suprafață de 6.012 mp, aflat în domeniul public al statului, care a făcut obiectul Hotărârii Guvernului nr. 455/2008, din administrarea Ministerului Finanțelor – Autoritatea Vamală Română în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” Constanța S.A., în vederea realizării activităților de servicii anexe transporturilor pe apă.
Terenul în suprafață de 6.012 mp se va comasa cu poziția globală identificată cu nr. 150370 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
Modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 va conduce la modificarea, prin act aditional, a contractului de concesiune de bunuri proprietate publică a statului, încheiat între Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de concedent și Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” S.A. Constanța, în calitate de concesionar.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/5298-hg28052024dapsi

Atasamente