Proiecte de acte normative

10.03.2020

CN APM SA Constanta initiaza o procedura de consultare a pietei, in vederea achizitionarii de Servicii de asigurari medicale private pentru personalul CN Administratia Porturilor Maritime SA Constanta.

 

OBIECT, DESCRIERE, TERMENE

 

OBIECT CONSULTARE

Obiectul consultarii il constituie obtinerea unor informatii necesare finalizarii caietului de sarcini aferent achizitionarii de Servicii de asigurari medicale private pentru personalul CN Administratia Porturilor Maritime SA Constanta, conform cerintelor tehnice prevazute in caietul de sarcini atasat si in anexele aferente acestuia.
Avand in vedere gradul ridicat de complexitate tehnica pe care il cuprinde caietul de sarcini, procesul de consultare a pietei se va desfasura in vederea identificarii unei potentiale solutii tehnice care sa ne permita achizitionarea serviciilor de asigurari voluntare de sanatate si identificarea altor informatii utile care vor putea fi folosite la elaborarea documentatiei de achizitie, folosind cunostintele si experienta operatorilor economici care actioneaza pe piata relevanta.

 

DESCRIERE

Achizitia serviciilor de asigurari voluntare de sanatate pentru personalul CN Administratia Porturilor Maritime SA Constanta, solicitate in caietul de sarcini destinat consultarii de piata, are in vedere acoperirea riscurilor prezentate, in conditiile tehnice si de calitate precizate.
Serviciile de asigurari voluntare de sanatate pentru personalul CN Administratia Porturilor Maritime SA Constanta trebuie sa permita acoperirea cu promptitudine a riscurilor, conform cerintelor minime stabilite in caietul de sarcini.

 

ASPECTE SUSPUSE CONSULTARII

1. Cerinte tehnice specifice pentru acoperirea riscurilor precizate in caietul de sarcini, pornind de la cerintele minime din caietul de sarcini supus consultarii de piata;
2. Documentatia specifica care trebuie pusa la dispozitie de ofertanti pentru a ne asigura ca serviciile de asigurare indeplinesc cerintele minime prevazute in caietul de sarcini;
3. Orice alte informatii/recomandari relevante cu privire la cerintele caietului de sarcini in vederea imbunatatirii acestor cerinte.
Participantii vor preciza care din informatiile furnizate autoritatii contractante au caracter confidential.

 

MODALITATE DE DESFASURARE:

Agentii economici interesati sa participe la consultarea de piata sunt invitati sa trimita, pana la data de 23.03.2020, pe adresa de email: achizitii@constantza-port.ro informatiile solicitate (in format doc/docx).
Autoritatea contractanta invita agentii economici interesati sa participe la dezbaterea publica din data de 26.03.2020, organizata la sediul acesteia din Constanta, Incinta Port, Gara Maritima.
In cadrul dezbaterii publice, operatorii economici interesati vor avea posibilitatea sa prezinte informatiile comunicate anterior autoritatii contractante sau sa prezinte alte informatii noi relevante. Vor avea loc discutii asupra aspectelor prezentate, dar si asupra modului in care acestea pot fi extinse/adaptate cerintelor specifice ale beneficiarului. Ulterior procesului de consultare, autoritatea contractanta va elabora un caiet de sarcini care va descrie cerintele minime solicitate conform propriilor necesitati.
Autoritatea contractanta va publica rezumatul procesului de consultare a pietei si rezultatul consultarii anterior initierii procedurii de atribuire, respectand normele legale de asigurare a confidentialitatii.

 

DATA PUBLICARE: 09.03.2020

DATA LIMITA TRANSMITERE PROPUNERI: 23.03.2020

DATA LIMITA CONSULTARE: 31.03.2020

 

https://www.portofconstantza.com/apmc/portal/vizstire.do?bifa=true&method=showNews&id_stire=17456&tip_stire=1

Vezi mai mult Descarca
10.03.2020

CN Administratia Porturilor Maritime SA Constanta initiaza o procedura de consultare a pietei, in vederea achizitionarii unui Sistem informatic integrat de management al resurselor companiei si de raportare manageriala

 

OBIECT CONSULTARE

Obtinerea unor informatii necesare finalizarii caietului de sarcini aferent achizitionarii unui Sistem informatic integrat de management al resurselor companiei si de raportare manageriala conform specificatiilor tehnice.
Procesul de consultare a pietei se va desfasura in vederea identificarii atat a unei potentiale solutii tehnice de implementare, cat si a altor informatii ce vor putea fi folosite la elaborarea documentatiei de achizitie, folosind cunostintele si experienta operatorilor economici care actioneaza pe piata relevanta.

 

DESCRIERE

CN APM SA isi propune achizitia unui Sistem Informatic pentru managementul resurselor companiei si elemente de raportare manageriala.
Obiectivele specifice urmarite in acest proiect constau in implementarea unui sistem informatic integrat de tip ERP, a unei solutii de raportare manageriala si a unor aplicatii specifice activitatii portuare.

 

ASPECTE SUSPUSE CONSULTARII:

– Specificatiile tehnice minime incluse in caietul de sarcini si solutii tehnice care pot asigura indeplinirea acestora
– Specificatii tehnice minime necesare integrarii solutiei informatice cu alte sisteme (ex. SIIP si Port Community System) sau extinderii functionalitatilor
– Estimarea pretului total de implementare a sistemului precum si Pretul echipamentelor hardware, pretul Licentierii solutiei (Licente de baza), Pretul serviciilor de implementare, Pretul suportului anual precum si pretul serviciilor post-implementare;
– Estimarea duratei de implementare, pe fiecare etapa, precum si durata totala;
– Estimarea resurselor necesare pentru implementare;
– Cerinte privind personalul ofertantului (experti) implicat in realizarea proiectului
– Cerinte pentru managementul de proiect
– Orice alte informatii/recomandari relevante cu privire la cerintele caietului de sarcini in vederea imbunatatirii acestor cerinte.
Participantii vor preciza care din informatiile furnizate autoritatii contractante au caracter confidential.

 

MODALITATE DE DESFASURARE:

Agentii economici interesati sa participe la consultarea de piata sunt invitati sa trimita, pana la data de 20.03.2020, pe adresa de email achizitii@constantza-port.ro, informatiile supuse consultarii (in format doc/docx). Persoana de contact: Silvia Braileanu.
Autoritatea contractanta invita operatorii economici interesati sa participe la dezbaterea publica din data de 25.03.2020, ora 10.00, organizate la sediul acesteia din Constanta, Incinta Port, Gara Maritima. In cadrul dezbaterii publice, operatorii economici interesati vor avea posibilitatea sa prezinte informatiile comunicate anterior autoritatii contractante sau sa prezinte alte informatii noi relevante. Vor avea loc discutii asupra functionalitatilor prezentate, dar si asupra modului in care acestea pot fi extinse/adaptate cerintelor specifice ale beneficiarului. Ulterior procesului de consultare, autoritatea contractanta va elabora un caiet de sarcini care va descrie functionalitatile solicitate conform propriilor necesitati.
Autoritatea contractanta va publica rezumatul procesului de consultare a pietei si rezultatul consultarii anterior initierii procedurii de atribuire, respectand normele legale de asigurare a confidentialitatii.

 

DATA PUBLICARE: 06.03.2020

DATA LIMITA TRANSMITERE INFORMATII DE CATRE OPERATORII ECONOMICI: 20.03.2020

DATA CONSULTARE PUBLICA: 25.03.2020, ora 10.00.

DATA LIMITA DE CONSULTARE: 31.03.2020.

https://www.portofconstantza.com/apmc/portal/vizstire.do?bifa=true&method=showNews&id_stire=17455&tip_stire=1

Vezi mai mult Descarca
04.03.2020

Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa

 

Data publicării: 02.03.2020
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 13.03.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

Bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa pe anul 2020 a fost elaborat având în vedere:

– prevederile art.21 alin.(5) din Legea nr.500/2002 privind finantele publice;

– prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 privind creditele bugetare alocate de la bugetul de stat;

– prevederile O.M.F.P. nr.3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli;

– prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

În bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 sunt programate venituri totale cu o creștere, față de realizările anului precedent, cu 7,76%, a cheltuielilor totale cu o creștere cu 11,13%, compania programând un profit brut de 113.510,00 mii lei.

Cheltuielile de natură salarială au fost stabilite cu respectarea prevederilor art.48 alin.(1) lit.d. din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020.

Compania nu a înregistrat în anul 2019 și nu programează în anul 2020 plăți restante.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/2815-hg02032020de

Vezi mai mult Descarca
25.02.2020

Consultare Publica MT – Proiect HG – aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile” – S.A.

 

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

 

Data publicării: 21.02.2020
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 04.03.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

Bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile” – S.A. pe anul 2020 a fost elaborat având în vedere:

– prevederile art.21 alin.(5) din Legea nr.500/2002 privind finantele publice;

– prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 privind creditele bugetare alocate de la bugetul de stat;

– prevederile O.M.F.P. nr.3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli;

– prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

În bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 sunt programate venituri totale cu o creștere, față de realizările anului precedent, cu 19,83 %, a cheltuielilor totale cu o creștere cu 19,44 %, compania programând un profit brut de 3.453,95 mii lei.

Compania nu a înregistrat în anul 2019 și nu programează în anul 2020 plăți restante.

Cheltuielile de natură salarială au fost stabilite cu respectarea prevederilor art.48 alin.(1) lit.c. din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 și a:

reîntregirii acestora, pentru întregul an 2020, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2019, cu suma de 273,11 mii lei.

creșterea câștigului mediu brut pe salariat datorată majorării salariului de bază minim brut pe economie garantat în plată, cu suma de 28,14 mii lei.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/2795-hg21022020de

Vezi mai mult Descarca
16.01.2020

Anunt Consultare Publica CN APMC – Servicii de asigurare pentru raspundere profesionala a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorului General din cadrul CN APM SA Constanta

 

Subscrisa Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta, reprezentata legal prin Director General Costel STANCA, in temeiul art. 148 din Legea 99/2016 si a prevederilor art. 19 si 20 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 394/2016, organizeaza urmatoarea consultare publica:

OBIECT CONSULTARE:
Servicii de asigurare pentru raspundere profesionala a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorului General din cadrul CN APM SA Constanta.

DESCRIERE:
Se supun consultarii pietei serviciile de asigurare pentru raspundere profesionala a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorului General din cadrul CN APM SA Constanta, conform Caietului de sarcini nr. 1002/10.01.2020 anexat, cuprinzand cerintele minimale pe baza carora se vor desfasura consultarile.

Obiectivul principal: Asigurarea de raspundere profesionala a Administratorilor si a Directorului General din cadrul CN APM SA Constanta, conform art. 153^12 alin.4 din Legea 31/1990.
Obiectul asigurarii consta in acoperirea prejudiciilor/daunelor produse Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime SA Constanta si/sau tertilor, ca urmare a faptelor culpabile savarsite in exercitarea atributiilor de administrare, conducere si/sau supervizare a activitatii Companiei de catre cei sapte administratori – membri ai Consiliului de Administratie precum si de catre Directorul General.
Procedura de selectie: se propune aplicarea procedurii – procedura simplificata.

ASPECTE SUPUSE CONSULTARII:
– Determinarea unei valori estimate (prime/pretul politei) pentru asigurarea de raspundere profesionala a administratorilor si directorului general din cadrul CN APM SA Constanta, tinand cont de cerintele tehnice minimale precizate in caietul de sarcini atasat;
– Perioada retroactiva;
– Perioada de avizare;
– Alte recomandari/potentiale solutii tehnice, financiare sau contractuale.
– Stabilirea conditiilor de participare a operatorilor economici la procedura de achizitie, respectiv a societatilor de asigurari autorizate de autoritati competente pentru practicarea asigurarii de raspundere profesionala (Legea nr. 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare) si/sau a intermediarilor/brokerilor de asigurari/distribuitorilor in asigurari autorizati pentru practicarea distributiei in asigurari (Legea nr. 236/2018 privind distributia de asigurari) cu respectarea dispozitiilor Legii 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

MODALITATEA DE DESFASURARE:
Orice persoana/organizatie interesata transmite CN APM SA opinii, sugestii sau recomandari cu privire la aspectele supuse consultarii prin e-mail la adresa achizitii@constantza-port.ro, specificand expres, la referinta/subiect, mentiunea: Servicii de asigurare pentru raspundere profesionala a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorului General din cadrul CN APM SA Constanta.
CN APM SA va organiza intalniri cu toti cei interesati in termenele prevazute in prezentul anunt.
CN APM SA va publica rezumatul procesului de consultare a pietei anterior initierii procedurii de atribuire si respectand normele legale de asigurare a confidentialitatii.

DATA PUBLICARE: 15.01.2020.

DATA LIMITA TRANSMITERE PROPUNERI: Propunerile vor fi transmise pana la data de 31.01.2020.

DATA LIMITA CONSULTARE: CN APM SA va organiza intalniri cu toti cei interesati in perioada 03.02.2020 – 07.02.2020.

Caietul de sarcini poate fi consultat aici.

https://www.portofconstantza.com/apmc/portal/vizstire.do?bifa=true&method=showNews&id_stire=17336&tip_stire=1

Vezi mai mult Descarca
15.01.2020

Proiectul de Ordonanta a Guvernului pentru completarea unor acte normative in domeniul transportului naval

 

Data publicării: 14.01.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 27.01.2020

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Prin prezentul proiect de act normativ se urmărește completarea Legii nr. 214/2015 pentru ratificarea Convenției privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), adoptată la 23 februarie 2006 la Geneva, la cea de-a 94-a sesiune a Organizației Internaționale a Muncii, precum și a Amendamentelor din 2014 la Convenția privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), aprobate în cadrul celei de-a 103-a sesiuni a Organizației Internaționale a Muncii la Geneva la 11 iunie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 636 din 21 august 2015, a Legii nr. 31/2016 pentru aderarea României la Convenția internațională de la Nairobi privind îndepărtarea epavelor, adoptată la Nairobi la 18 mai 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 219 din 24 martie 2016 și respectiv, a Legii nr. 229/2017 pentru aderarea României la Convenția internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit, adoptată la Londra la 7 iulie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 969 din 07 decembrie 2017 (norme primare) cu câte o dispoziție conform căreia ”În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor va elabora și va supune spre aprobare Guvernului norme metodologice de punere în aplicare a prevederilor convenției (…)” pentru a fi legal posibilă emiterea de hotărâri de Guvern de aprobare a normelor metodologice (norme secundare), conform art. 108 alin. (2) din Constituția României, republicată.

Prin modificarea propusă se va respecta și principiul ierarhiei actelor normative prevăzut la art. 4 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/2734-og14012020dtn

Vezi mai mult Descarca
13.01.2020

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicaţiilor privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 

Data publicării: 06.01.2020
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 17.01.2020

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

În conformitate cu anexa nr. 3 la OMT nr. 1252/2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecționare a personalului navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a brevetelor şi a certificatelor de capacitate, cu modificările ulterioare, în cadrul Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, au fost revizuite programele analitice, impunându-se actualizarea cursurilor obligatorii în materie de siguranță maritimă.
Astfel că, în temeiul art. 12 alin. 10 lit. m) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV din 10.04.2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 449/2003 privind organizarea și funcționarea Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, Consiliul de conducere al CERONAV prin hotărârile nr. 39/23.09.2019, nr. 46/22.11.2019 și nr. 52/17.12.2019, a avizat introducerea a 67 cursuri obligatorii și tarifele aferente și eliminarea a 74 de cursuri obligatorii din grila CERONAV

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/2717-omt061102020dtn

Vezi mai mult Descarca
13.01.2020

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicaţiilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internațional privind siguranța navelor care utilizează gaze sau alți combustibili cu punct de aprindere scăzut (Codul IGF), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.422(98) a Comitetului de siguranţă maritimă din 15 iunie 2017

 

Data publicării: 06.01.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 17.01.2020

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Organizaţia Maritimă Internaţională (OMI), înfiinţată prin Convenția de la Geneva din 1948, cu sediul la Londra, este instituţia specializată din sistemul Naţiunilor Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaţionale şi are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic şi organizatoric pentru asigurarea siguranţei navigaţiei, securității navelor şi a instalațiilor portuare şi prevenirii poluării mediului marin de către nave.

România este stat membru al acestei organizații ca urmare a aderării, prin Decretul Consiliului de Stat nr.114/1965, la Convenţia de la Geneva din 1948 privind crearea OMI şi în prezent este parte la toate convenţiile internaţionale principale privind siguranţa maritimă, securitatea maritimă şi prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida organizației.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în domeniu.

Una dintre cele mai importante convenţii privind siguranţa navigaţiei, adoptate de OMI, este Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (Convenţia SOLAS 1974), la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979. Prevederile Convenţiei SOLAS 1974 se actualizează şi se perfecţionează continuu.

La a 95-a sesiune a Comitetului de siguranţă maritimă al OMI, care a avut loc în iunie 2015, a fost adoptat Codul internațional privind siguranţa navelor care utilizează gaze sau alți combustibili cu punct de aprindere scăzut (Codul IGF), prin rezoluția MSC.391(95).

Acest nou cod, devenit obligatoriu ca urmare a adoptării amendamentelor la Convenția SOLAS 1974 prin Rezoluția MSC.392(95), a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2017 și conține cerințe privind instalarea, controlul și monitorizarea echipamentelor și instalațiilor care utilizează combustibili cu punct de aprindere scăzut, în vederea reducerii la minim a riscurilor pentru navă, echipaj și mediu. Codul IGF a fost publicat în legislaţia naţională prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 707/2016.

Ulterior, prin documentul MSC 95/22/Add.1/Corr.1 al OMI din 31 ianuarie 2017, au fost publicate rectificări la Rezoluţia MSC.391(95). Aceste rectificări au fost publicate în legislația națională prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1238/2017.

Recent, prin Rezoluţia MSC.422(98) au fost adoptate amendamente la Codul IGF privind protecția contra incendiului.

Ținând seama de prevederile art. VIII (b)(vi)(2)(bb) și ale art. VIII (b)(vii)(2) din Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (SOLAS 1974), la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979, precum şi ale art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor (în calitatea sa de autoritate de stat în domeniul transportului maritim şi pe căile navigabile, respectiv de organ de specialitate al administraţiei publice centrale) asigură ducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce revin statului din acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte și, respectiv, ia măsuri de aplicare a convenţiilor internaţionale din domeniul său de activitate și, implicit, a codurilor internaționale cu caracter obligatoriu în temeiul respectivelor convenții.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/2718-omt061102020dtn-16

Vezi mai mult Descarca