Hotărâre de Guvern privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilului proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "D.A.N.U.B.E - Rețea de acces la Dunăre – Deblocarea circulației în Europa prin dezvoltarea în România a unei infrastructuri de porturi TEN-T de înaltă calitate în condiții economice optime – Port Giurgiu și aprobarea listei cuprinzând imobilele proprietate publică a unității administrativ teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național

Hotărâre de Guvern privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilului proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „D.A.N.U.B.E – Rețea de acces la Dunăre – Deblocarea circulației în Europa prin dezvoltarea în România a unei infrastructuri de porturi TEN-T de înaltă calitate în condiții economice optime – Port Giurgiu și aprobarea listei cuprinzând imobilele proprietate publică a unității administrativ teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

Pentru prezentul proiect de act normativ este necesară aprobarea sumei cu titlu de despăgubire, în valoare de 36.640,24 lei, pentru o suprafață totală de 108 mp reprezentând un drum, aflat în proprietatea privată a UAT Giurgiu, astfel cum rezultă din anexa nr. 2.

Aceasta rezultă din Raportul de evaluare privind determinarea cuantumului despăgubirilor aferente imobilelor necesare realizării lucrării de utilitate publică de interes național „D.A.N.U.B.E. – Rețea de acces la Dunăre – Deblocarea circulației în Europa prin dezvoltarea în România a unei infrastructuri de porturi TEN-T de înaltă calitate în condiții economice optime – Port Giurgiu”, întocmit în martie 2024, de către expertul autorizat ANEVAR Chelaru Ștefan Dragoș, deținător al  Legitimației nr. 11297 valabilă pe anul 2024, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare şi de Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a acesteia, cu completările ulterioare, avându-se în vedere expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor publici. Astfel, s-a avut în vedere studiul de piață privind valorile minime ale proprietăților imobiliare din județul Giurgiu pentru anul 2022, valabil și pentru anul 2024 conform informării UNNPR nr. 9804/28.12.2023.

Prin prezentul act normativ se propune aprobarea:

1) amplasamentului lucrării de utilitate publică de interes național „D.A.N.U.B.E. – Rețea de acces la Dunăre – Deblocarea circulației în Europa prin dezvoltarea în România a unei infrastructuri de porturi TEN-T de înaltă calitate în condiții economice optime – Port Giurgiu”, pe raza localității Giurgiu, din județul Giurgiu, conform variantei finale a studiului de fezabilitate, prevăzut în anexa nr. 1 la proiectul de act normativ;

2) declanșării procedurilor de expropriere pentru imobilul proprietate privată supus exproprierii, care face parte din coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes național, „D.A.N.U.B.E. – Rețea de acces la Dunăre – Deblocarea circulației în Europa prin dezvoltarea în România a unei infrastructuri de porturi TEN-T de înaltă calitate în condiții economice optime – Port Giurgiu”, situat pe raza localității Giurgiu, din județul Giurgiu;

3) listei cuprinzând imobilul proprietate privată supus exproprierii, situat pe raza localității Giurgiu, din județul Giurgiu, proprietarul sau deținătorul acestuia, așa cum rezultă din evidențele Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI Giurgiu), precum şi suma individuală estimată de către expropriator, aferentă despăgubirii, în valoare de 36.640,24 lei, pentru imobilul cu o suprafață de 108 mp, în conformitate cu anexa nr. 2;

4) listei cuprinzând imobilele proprietate publică a unității administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes național „D.A.N.U.B.E. – Rețea de acces la Dunăre – Deblocarea circulației în Europa prin dezvoltarea în România a unei infrastructuri de porturi TEN-T de înaltă calitate în condiții economice optime – Port Giurgiu”, prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/5376-hg09072024dtn5-2

Atasamente