Despre organizatie

Cine suntem

Înființată în 1992, Organizatia Patronala Constanta Port Business Association este o organizatie autonoma, nu are caracter politic si este infiintata ca persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial.

Asociația noastră reprezintă o platformă unificatoare pentru terminale portuare de vârf, transportatori pe căile navigabile interioare, companii de transport feroviar și rutier, furnizorii de servicii logistice, maritime și navale, constructori de infrastructura si instalatii tehnice, precum și pentru importanți comercianți de bunuri și expeditori de mărfuri.

Peste jumătate dintre operatorii de mărfuri din porturile maritime românești sunt membri ai asociației noastre, având realizări anuale care depășesc 70% din traficul portuar și o contribuție semnificativă la economia locală și națională.

Din 1997, asociația este membru co-fondator al Fundației Școala Portuară Constanța, furnizorul principal de programe de formare și calificare profesională pentru forța de muncă din industria maritimă din Portul Constanța.

Misiunea

Cu o istorie de peste 30 de ani, Constanta Port Business Association este dedicată reprezentării și apărării intereselor colective ale membrilor săi, jucând un rol crucial în promovarea dezvoltării durabile a porturilor românești de la Marea Neagră.

Organizația reprezintă, promoveaza, susține și apară interesele membrilor săi în conformitate cu obiectivele și scopurile acestora de activitate, inclusiv în relația cu autoritățile publice, sindicatele și alte persoane fizice și juridice, atât la nivel național cât și internațional.

Prin inițiative strategice concentrate pe dezvoltarea durabilă și promovarea porturilor maritime, organizația noastră este profund angajată în sporirea eficienței și competitivității serviciilor portuare.

Obiective si activitati

Suntem concentrați pe obiective care includ:

 • Asigurarea unui cadru legal modern și flexibil, adaptat intereselor legitime ale membrilor
 • Promovarea practicilor de concurență loială, care oferă oportunități egale pentru fiecare dintre membrii noștri
 • Susținerea și apărarea intereselor membrilor și promovarea activităților lor
 • Dezvoltarea în colaborare a proiectelor strategice cu impact economic, social și de mediu pozitiv
 • Conectarea la mediul economic internațional și crearea de oportunități care acoperă interesele comerciale private ale membrilor și dezvoltarea portuară
 • Crearea unui climat de dialog pozitiv și proactiv cu autoritățile publice, sindicatele, organizațiile naționale și internaționale de profil
 • Facilitarea accesului membrilor noștri la informații de maxim interes la nivel local, național și internațional

Pentru a atinge obiectivele stabilite, desfășurăm o serie de activități specifice.

Astfel, organizația noastră:

 • Reprezintă, promovează, susține și apără interesele economice, tehnice și juridice ale membrilor săi
 • Pledează pentru libertatea deplină de acțiune a membrilor săi pentru dezvoltarea și optimizarea activităților lor
 • Urmărește realizarea obiectivelor comune ale membrilor săi, în principal, dar fără a se limita la obiectivele economice, sociale și de mediu pentru o dezvoltare durabilă
 • Verifică îndeplinirea de către autoritățile portuare a obligațiilor care le revin față de membrii organizației
 • Promovează practicile de concurență loială pentru a asigura oportunități egale pentru fiecare dintre membrii săi
 • Încheie parteneriate în cadrul unor federații sau confederații patronale, asociații sau alte organizații înființate la nivel de industrie, regionale sau naționale, precum și cu organizații internaționale
 • Acționează pentru a facilita accesul membrilor săi la informațiile obținute prin aderarea la diverse organizații internaționale sau românești, inclusiv cu privire la activitățile de management, serviciile de consultanță sau formarea forței de muncă
 • Lucrează pentru a favoriza dialogul cu autoritățile in domeniu și cu sindicatele; formează comitete patronat-sindicate comune și susține sau asigură reprezentarea membrilor săi în negocierile cu sindicatele la nivel teritorial sau de industrie
 • Desemnează, în conformitate cu legea, reprezentanți pentru negocierea și încheierea acordurilor colective de muncă, alte negocieri și acorduri în relațiile cu autoritățile publice, sindicatele, precum și în structurile tripartite pentru dialogul social și de management
 • Asistă și reprezintă membrii săi (la cerere) în fața instanțelor de judecata de toate gradele, a organelor de jurisdicție, altor instituții sau autorități, prin proprii săi apărători sau aleși
 • În plus, se implică în proiectele de dezvoltare și modernizare portuară și în activitățile de promovare

Rezultate

Prin coeziunea puternică dintre membri, competența și reactivitate, Constanta Port Business Association a reușit să răspundă provocărilor economice și geopolitice, contribuind la dezvoltarea portului Constanța și creșterea competitivității acestuia, generand următoarele:

 • Dezvoltarea durabilă și modernizarea portului
 • Accesul la finanțare din fonduri UE și bugetul de stat pentru proiecte de investiții în suprastructura portuară
 • Participarea la elaborarea, finalizarea și modificarea cadrului legal portuar, aliniat cu reglementările Uniunii Europene
 • Dialog constructiv cu autoritățile portuare și guvernamentale, precum și cu organizațiile europene, pentru îmbunătățirea tuturor aspectelor industriei portuare
 • Promovarea internațională a facilităților, avantajelor și competitivității portului
 • Răspuns prompt și pozitiv la provocările geopolitice și economice regionale și internaționale, cu soluții eficiente