Despre organizatie

Cine suntem

Organizatia Patronala CONSTANTA PORT BUSINESS ASSOCIATION este o organizatie autonoma, nu are caracter politic si este infiintata ca persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial.

Organizatia reprezinta interesele comune ale membrilor sai, le sustine si apara, inclusiv in legatura cu autoritatile publice, cu sindicatele, cu alte persoane fizice si juridice, in raport cu obiectul si scopul lor de activitate, atat pe plan national cat si international.

Viziunea

Together we stand! We are Constanta Port business community!

Ne dorim sa fim un organism puternic si o singura voce cu un rol primordial in dezvoltarea sustenabila a porturilor romanesti de la Marea Neagra, prin cresterea investitiilor, a traficului de marfuri, asigurarea unui cadru legislativ adecvat si promovarea industriei portuare private, astfel incat sa ridicam nivelul de competitivitate fata de porturile competitoare in acelasi hinterland pe care il deservim.

Misiunea

Suntem orientati pe obiective care asigurara facilitati pentru comunitatea membrilor nostri, care includ :

 • un cadru legal modern si flexibil, adaptat intereselor legitime ale membrilor
 • promovarea activitatilor acestora
 • conectarea la mediul economic international si crearea de oportunitati economice
 • dezvoltarea de proiecte strategice in vederea cresterii traficului de marfuri si a standardelor de calitate a serviciilor portuare
 • sustinerea si apararea intereselor acestora
 • dialogul si relatiile intre sectorul public si cel privat

Pentru atingerea obiectivelor stabilite derulam o serie de activitati specifice prin care promovam, sustinem si aparam interesele economice, tehnice si juridice ale membrilor nostri.

 

Activitati si obiective

 • reprezinta, promoveaza, sustine si apara interesele economice, tehnice si juridice ale membrilor sai;
 • activeaza pentru deplina libertate de actiune a membrilor sai in scopul dezvoltarii si eficientizarii activitatii acestora;
 • urmareste realizarea obiectivelor comune ale membrilor sai, in principal, dar fara a se limita la obiective economice, sociale, de mediu si privind dezvoltarea durabila, inclusiv prin verificarea indeplinirii de catre autoritatile portuare a obligatiilor ce le revin fata de membrii Organizatiei;
 • promoveaza practicile concurentiale corecte, in vederea asigurarii de sanse egale pentru fiecare dintre membrii sai;
 • participa in cadrul oricaror federatii sau confederatii patronale, asociatii sau orice alte organisme constituite la nivel de ramura de activitate, regional sau la nivel national, precum si in cadrul unor organizatii internationale;
 • actioneaza in vederea facilitarii accesului membrilor sai la informatiile pe care Organizatia le dobandeste ca urmare a apartenentei sale la diferite organizatii internationale sau romane de profil, inclusiv cu privire la activitatea manageriala, servicii de consultanta sau formarea fortei de munca;
 • actioneaza in vederea dezvoltarii dialogului cu sindicatele, constituind comisii mixte patronat – sindicate si va sprijini, sau dupa caz, va asigura reprezentarea membrilor sai in cadrul negocierilor cu sindicatele la nivel teritorial sau de ramura;
 • desemneaza, in conditiile legii, reprezentanti la negocierea si incheierea contractelor colective de munca, la alte tratative si acorduri in relatiile cu autoritatile publice, cu sindicatele precum si in structurile tripartite de conducere si dialog social;
 • asista si reprezinta membrii sai (la cererea acestora), in fata instantelor de judecata de toate gradele, a organelor de jurisdictie, a altor institutii sau autoritati, prin aparatori proprii sau alesi.