Proiecte de acte normative

09.08.2018

Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern privind reaprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea modificării indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiții “Modernizarea și retehnologizarea remorcherului maritim multifuncţional cu clasă de gheaţă > – 6.600 CP”

Data publicării: 07.08.2018

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 18.08.2018

Grup ţintă – Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Documentele sunt atasate, dar pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

Scurta descriere a reglementării:

Obiectivul lucrărilor de retehnologizare şi modernizare este de a obţine o navă modernă, eficientă şi care să poată îndeplini următoarele funcţii:

–        Asistenţă şi intervenţie la manevra navelor maritime şi fluviale în zonele portuare;

–        Remorcaj de linie pe zona de navigaţie nelimitată;

–        Stins incendiu la nave, platforme şi instalaţii de cheu;

–        Menţinerea în condiţii de navigabilitate a sectorului maritim al Dunării şi a Barei Sulina, în cazul producerii fenomenului de îngheţ;

–        Salvare nave – dezeşuare, remorcaj, recuperare;

–        Transport ocazional de materiale, echipamente şi rezerve.

          De asemenea, modernizarea navei va reduce costurile de exploatare ale navei și va reduce gradul de emisii de noxe în atmosferă.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/2061-hg07082018dtn

Vezi mai mult Descarca
06.08.2018

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul maritim internațional pentru mărfuri solide în vrac (Codul IMSBC), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.426(98) a Comitetului de siguranță maritimă din 15 iunie 2017

Data publicării: 02.08.2018

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 13.08.2018

 

Grup ţintă – Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Documentele sunt atasate, dar pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/2055-omt02082018

Vezi mai mult Descarca
16.07.2018

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1252 din 13 august 2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire și perfecționare a personalului navigant maritim român și a sistemului de recunoaștere a brevetelor și a certificatelor de capacitate

Data publicării: 11.07.2018

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 22.07.2018

 

Grup ţintă – Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Documentele sunt atasate, dar pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/2031-omt11072018dtn

Vezi mai mult Descarca
23.05.2018

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru publicarea amendamentelor la Partea B din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea și efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Comitetul de siguranță maritimă al Organizației Maritime Internaționale și difuzate prin circulara STCW.6/Circ.13 din 16 iunie 2017

Data publicării: 21.05.2018

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 01.06.2018

Grup ţintă – Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Documentele sunt atasate, dar pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1985-omt21052018dtn

Vezi mai mult Descarca
15.05.2018

Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții “Complex de Dragaj Fluvial”

Data publicării: 14.05.2018

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 25.05.2018

 

Grup ţintă – Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Documentele sunt atasate, dar pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1980-hg14052018dtn-2

Vezi mai mult Descarca
09.05.2018

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.070/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Anexei IV revizuite la MARPOL 73/78

Data publicării: 04.05.2018

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 15.05.2018

 

Grup ţintă – Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Documentele sunt atasate, dar pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1967-omt04052018dtn

Vezi mai mult Descarca
09.05.2018

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta – Amendamente la Anexa V la MARPOL (Substanţele HME şi modelul Jurnalului de înregistrare a operaţiunilor de descărcare a gunoiului), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.277(70) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 28 octombrie 2016

Data publicării: 04.05.2018

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 15.05.2018

 

Grup ţintă – Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Documentele sunt atasate, dar pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1968-omt04052018dtn-1

Vezi mai mult Descarca
01.03.2018

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

Data publicării: 28.02.2018

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 10.03.2018

 

Grup ţintă – Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Documentele sunt atasate, dar pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1879-hg28022018de

Vezi mai mult Descarca