Proiectul de Hotărâre de Guvern privind modificarea datelor de identificare și a valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale “Administrația Canalelor Navigabile” - S.A. Constanța, prevăzute în Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării, a efectuării măsurătorilor cadastrale și a eliminării suprapunerilor cu Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” S.A.

Proiectul de Hotărâre de Guvern privind modificarea datelor de identificare și a valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale “Administrația Canalelor Navigabile” – S.A. Constanța, prevăzute în Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării, a efectuării măsurătorilor cadastrale și a eliminării suprapunerilor cu Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” S.A.

Data publicării: 27.02.2024
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 11.03.2024

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

Proiectul de act normativ se referă la modificările intervenite asupra inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Companiei Naţionale Administraţia Canalelor Navigabile S.A. Constanţa

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/5135-hg23022024dapsi

Atasamente