Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea actualizării contribuției anuale a părții române prevăzută în anexa nr. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 50/2001 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere privind controlul statului portului în regiunea Mării Negre, semnat la Istanbul la 7 aprilie 2000

Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea actualizării contribuției anuale a părții române prevăzută în anexa nr. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 50/2001 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere privind controlul statului portului în regiunea Mării Negre, semnat la Istanbul la 7 aprilie 2000

Data publicării: 08.03.2024
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 19.03.2024

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

Prin actualizarea anexei nr. 2. privind Plata contribuției anuale a părții române în conformitate cu Memorandumul de înțelegere privind controlul statului portului în regiunea Mării Negre, semnat la Istanbul 7 aprilie 2000, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii desemnat să aducă la îndeplinire prevederile Memorandumului de înțelegere privind controlul statului portului în regiunea Mării Negre, va avea posibilitatea să onoreze plata contribuției anuale a părții române, care se face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/5157-hg07032024dtn

Atasamente