Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare în portul Drobeta Turnu Severin”

Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare în portul Drobeta Turnu Severin”

Data publicării: 05.02.2024

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 16.02.2024

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

Dezvoltarea traficului de mărfuri în portul comercial Drobeta Turnu Severin este strâns legată de condițiile de operare a mărfurilor, condițiile de staționare și siguranță a navelor, facilitățile pe care infrastructura portuară le poate oferi în orice anotimp și legătura portului cu rețeaua de drumuri locale și naționale.

Reabilitarea cheului vertical existent va conduce la dezvoltarea traficului de mărfuri în port. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare va asigura condiții de lucru optime, derularea în condiții normale a activităților specifice precum și crearea de noi locuri de muncă, creșterea veniturilor populației (din salarii și/sau activități conexe), creșterea contribuției fiscale la nivel local (implicit dezvoltare locală și regională).

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/5081-hg31012024dtn

Atasamente