Proiectul de Hotărâre de Guvern privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile, darea acestora în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” S.A. Constanța, ca urmare a finalizării obiectivului de investiție „POD RUTIER LA KM 0+540 AL CANALULUI DUNĂRE -MAREA NEAGRĂ ȘI LUCRĂRI AFERENTE INFRASTRUCTURII RUTIERE ȘI DE ACCES ÎN PORTUL CONSTANȚA

Proiectul de Hotărâre de Guvern privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile, darea acestora în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” S.A. Constanța, ca urmare a finalizării obiectivului de investiție „POD RUTIER LA KM 0+540 AL CANALULUI DUNĂRE -MAREA NEAGRĂ ȘI LUCRĂRI AFERENTE INFRASTRUCTURII RUTIERE ȘI DE ACCES ÎN PORTUL CONSTANȚA

Data publicării: 30.01.2024
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 09.02.2024

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

Prezentul proiect de act normativ va conduce la modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

Instrument motivare
Textul complet al proiectului actului respectiv
Anexa

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/5073-hg29012024dapsi

Atasamente