Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Companiei Naționale "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Companiei Naționale „Administrația Canalelor Navigabile” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

Data publicării: 05.02.2024

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 16.02.2024

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

În conformitate cu prevederile art. 4, alin. 1, lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările şi completările ulterioare, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Companiei Naționale „Administrația Canalelor Navigabile”- S.A.  urmează sa fie aprobat prin Hotărâre de Guvern.

Realitatea datelor prezentate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli  pe anul 2024, aparține Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și organelor de conducere ale Companiei Naționale „Administrația Canalelor Navigabile”- S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Companiei Naționale „Administrația Canalelor Navigabile” – S.A. a fost avizat de către membrii  Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 3/11.01.2024 și stabilit de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr.2 din 25.01.2024.

În conformitate cu art.6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2024 a fost supus consultării Sindicatului Unit Dunăre – Marea Neagră.

Precizăm că sumele sunt actualizate conform filei de buget aprobată de ordonatorul principal de credite din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/5086-hg02022024dgc

Atasamente