Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 432/2017 privind echipamentele maritime

Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 432/2017 privind echipamentele maritime

Data publicării: 27.12.2021
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 07.01.2022

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Modificarea punctului 19 din Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 432/2017 privind echipamentele maritime, respectiv trimiterea la standardul „SR EN ISO/CEI 17025:2005” se înlocuieşte cu trimiterea la standardul „EN ISO/IEC 17025:2017”

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3707-hg17122021dtn

Documente supuse consultarii:

Instrument de motivare
Text Proiect

Atasamente