Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 245/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 245/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval

Data publicării: 01.02.2022

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 14.02.2022

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

România a fost recunoscută și trecută pe Lista Albă ca stat care a implementat în totalitate prevederile Convenției STCW, tocmai datorită condițiilor de certificare impuse, astfel încât competența navigatorilor români este recunoscută şi permite acestora să navigheze fără probleme pe nave înregistrate sub alte pavilioane, în contextul în care România nu mai are flotă comercială.

Pentru a veni în sprijinul celor 30.000 de navigatori români, se dorește modificarea valabilității carnetului de marinar de la 2 ani la 5 ani condiționată de valabilitatea avizului medical și psihologic. În aceste condiții, obligativitatea Statului de pavilion este de a se asigura în permanenţă că navigatorii îndeplinesc standardele de competenţă şi sănătate impuse la certificare.

În condițiile actualei epidemii globale, când tot mai mulți armatori cer ca documentele să fie valabile minim 8 luni, această situație duce, de cele mai multe ori, la reînnoirea carnetului de marinar, mai devreme de 2 ani.

Mai mult decât atât, prin prelungirea valabilității carnetelor de marinar, navigatorii români pot rămâne la bordul navelor mai mult timp, evitându-se astfel schimbarea lor cu alți navigatori din alte state, unde valabilitatea carnetului de marinar este de până la 10 (zece) ani și nu este condiționată de valabilitatea avizului medical.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3760-omti01022022dtn2

Documente supuse consultarii:

Instrument de motivare
Text Proiect

Atasamente