Proiectul de Ordonanta de Urgenta pentru modificarea Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere

Proiectul de Ordonanta de Urgenta pentru modificarea Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere

 

Data publicării: 19.08.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 31.08.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

1. Prin modificarea Legii nr.84/1992 privind regimul zonelor libere, se adoptă reglementări legale, unitare, uniforme şi funcţionale, care instituie norme clare referitoare la înființarea, extinderea sau restrângerea ori închiderea zonelor libere, ținând cont de prevederile Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii.

2. Extinderea regimului de zonă liberă va conduce la atragerea de noi investiții și crearea de noi locuri de muncă, îmbunătățirea competitivității economice la nivel regional și european, atragerea și securizarea fluxurilor de marfă.

3. Prin modificarea propusă se va respecta și principiul ierarhiei actelor normative prevăzut la art. 4 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată

La nivel european, observăm că unele dintre cele mai mari aglomerări industriale sunt localizate în porturi cu facilităţi de zonă liberă (ex.: Rotterdam, Hamburg).

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3073-oug19082020dtn

Atasamente