Proiectul de Ordinul al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 917/2013 pentru publicarea acceptării Rezoluției A.761(18) - Recomandarea cu privire la condițiile de autorizare a stațiilor de întreținere a plutelor de salvare gonflabile, adoptată la 4 noiembrie 1993, precum și a Rezoluției MSC.55(66) - Adoptarea amendamentelor la Recomandarea cu privire la condițiile de autorizare a stațiilor de întreținere a plutelor de salvare gonflabile [Rezoluția A.761(18)], adoptată la 30 mai 1996 de către Comitetul de siguranță maritimă al Organizației Maritime Internaționale, și stabilirea unor măsuri de aplicare a acestora

Proiectul de Ordinul al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 917/2013 pentru publicarea acceptării Rezoluției A.761(18) – Recomandarea cu privire la condițiile de autorizare a stațiilor de întreținere a plutelor de salvare gonflabile, adoptată la 4 noiembrie 1993, precum și a Rezoluției MSC.55(66) – Adoptarea amendamentelor la Recomandarea cu privire la condițiile de autorizare a stațiilor de întreținere a plutelor de salvare gonflabile [Rezoluția A.761(18)], adoptată la 30 mai 1996 de către Comitetul de siguranță maritimă al Organizației Maritime Internaționale, și stabilirea unor măsuri de aplicare a acestora

 

Data publicării: 15.07.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 27.07.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

Organizația Maritimă Internațională (OMI), înființată prin Convenția de la Geneva din 1948, cu sediul la Londra, este instituția specializată din sistemul Națiunilor Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaționale și are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic și organizatoric pentru asigurarea siguranței navigației, securității navelor și a instalațiilor portuare și prevenirii poluării mediului marin de către nave. România este stat membru al acestei organizații ca urmare a aderării, prin Decretul nr.114/1965, la Convenția de la Geneva din 1948 privind crearea OMI și în prezent este parte la toate convențiile internaționale principale privind siguranța maritimă, securitatea maritimă și prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida organizației.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în materie.

Una dintre cele mai importante convenții privind siguranța navigației, adoptate de OMI, este Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (Convenția SOLAS 1974), la care România a aderat prin Decretul nr. 80/1979. Prevederile anexei la această convenție, structurată în douăsprezece capitole, care cuprinde reguli privind construcția, dotarea și operarea navelor maritime, sunt perfecționate continuu prin rezoluții de amendare, adoptate în cadrul sesiunilor Comitetului de siguranță maritimă (MSC) al OMI. O importanță deosebită în cadrul acestei convenții se acordă mijloacelor de salvare. Acestea sunt tratate distinct în Capitolul III al Convenției SOLAS 1974. La regula 20 paragraful 8.1 din acest capitol, se prevede obligativitatea ca plutele de salvare gonflabile să fie supuse, periodic, întreținerii într-o stație de întreținere care trebuie autorizată de Administrație.

Funcție de progresele tehnologice realizate de-a lungul anilor pentru întărirea siguranței și ocrotirea vieții omenești pe mare, MSC, la cea de-a șaizeci și doua sesiune a sa, a propus Adunării OMI adoptarea a o serie de recomandări privind modul de gestionare a activității desfășurate de către stațiile autorizate privind întreținerea plutelor de salvare gonflabile. Aceste recomandări au fost adoptate de către Adunarea OMI prin rezoluția A.761(18) în anul 1993. Structural, rezoluția stabilește responsabilitățile care revin Administrațiilor care autorizează stațiile de întreținere a plutelor de salvare gonflabile, precum și condițiile pe care aceste stații trebuie să le respecte pentru a fi autorizate. Datorită progresului tehnologic realizat în procedurile de testare aplicabile plutelor de salvare gonflabile, precum și datorită îmbunătățirii standardului lor de siguranță, MSC a adoptat în anul 1996 unele amendamente la respectiva Recomandare, prin Rezoluția MSC.55(66). Prin acele amendamente s-a urmărit creșterea gradului de siguranță a plutelor de salvare gonflabile prin introducerea unor teste suplimentare.

Atât Rezoluția A.761(18) cât și Rezoluția MSC.55(66), au fost acceptate de România în temeiul legii și publicate în Monitorul Oficial, pe baza versiunii în limba engleză prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 917/2013 pentru publicarea acceptării Rezoluției A.761(18) – Recomandarea cu privire la condițiile de autorizare a stațiilor de întreținere a plutelor de salvare gonflabile, adoptată la 4 noiembrie 1993, precum și a Rezoluției MSC.55(66) – Adoptarea amendamentelor la Recomandarea cu privire la condițiile de autorizare a stațiilor de întreținere a plutelor de salvare gonflabile [Rezoluția A.761(18)], adoptată la 30 mai 1996 de către Comitetul de siguranță maritimă al Organizației Maritime Internaționale, și stabilirea unor măsuri de aplicare a acestora. Potrivit acestui ordin, autorizarea stațiilor de întreținere a plutelor de salvare gonflabile este confirmată prin emiterea Certificatului pentru autorizarea stației de întreținere a plutelor de salvare gonflabile de către Autoritatea Navală Română; forma și conținutul acestui certificat corespund modelului prevăzut într-una din anexele la acel ordin.

Ulterior, în anul 2014, prin Rezoluția MSC.388(94), au fost adoptate noi amendamente la respectiva Recomandare. Prin noile amendamente se urmărește creșterea gradului de siguranță a utilizării plutelor de salvare gonflabile, prin obligativitatea înlocuirii elementelor de echipament al plutei, care sunt datate, în momentul reviziei în cazul în care data expirării este anterioară următoarei date de revizie a plutei de salvare.

În consecință, este necesară introducerea în legislația națională a Rezoluției MSC.388(94) și publicarea ei printr–un nou ordin al ministrului, iar, ca măsură conexă, se dispune totodată modificarea trimiterilor din Certificatul pentru autorizarea stației de întreținere a plutelor de salvare gonflabile la legislația internațională și națională relevantă.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3035-omtic15072020dae

Atasamente