Proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase (Codul IMDG), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.477(102) a Comitetului de siguranță maritimă din 11 noiembrie 2020

Proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase (Codul IMDG), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.477(102) a Comitetului de siguranță maritimă din 11 noiembrie 2020

Data publicării: 22.02.2022
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 07.03.2022

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3795-omti22022022dtn

Documente supuse consultarii:

Text Proiect
Anexe

Atasamente