Proiectul de ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru publicarea acceptării rectificării aduse Codului internaţional pentru nave care operează în ape polare (Codul polar) prin Procesul-verbal de rectificare al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 30 iulie 2021

Proiectul de ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru publicarea acceptării rectificării aduse Codului internaţional pentru nave care operează în ape polare (Codul polar) prin Procesul-verbal de rectificare al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 30 iulie 2021

Data publicării: 08.10.2021
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 19.10.2021

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:
Organizația Maritimă Internațională (OMI), cu sediul la Londra, este instituția specializată din sistemul Națiunilor Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaționale și are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic și organizatoric pentru asigurarea siguranței navigației, securității navelor și a instalațiilor portuare și prevenirii poluării mediului marin de către nave. România este stat membru al acestei organizații ca urmare a aderării, prin Decretul Consiliului de Stat nr.114/1965, la Convenția de la Geneva din 1948 privind crearea OMI și în prezent este parte la toate convențiile internaționale principale privind siguranța maritimă, securitatea maritimă și prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida organizației.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în materie.

Totalitatea reglementărilor la nivelul OMI au ca scop aplicarea uniformă a unor cerințe privind construcția navelor, operarea acestora, dotarea cu echipamente specifice, pregătirea echipajului și certificarea acestuia, toate acestea contribuind în mod decisiv la siguranța navei, a încărcăturii, a echipajului și nu în ultimul rând, protecția mediului marin.

O parte de aceste cerințe sunt realizate prin reglementările impuse de Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (Convenţia SOLAS 1974), la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979 și de Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, cunoscută sub abrevierea MARPOL 73/78, la care România a aderat prin Legea nr. 6/1993. În temeiul acestor două convenții, Codul internațional pentru nave care operează în ape polare (Codul polar) a căpătat un caracter obligatoriu.

Codul polar a intrat în vigoare în condiţiile Convenţiilor SOLAS 1974 şi MARPOL 73/78, în temeiul legii, fiind publicat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1404/2016 privind publicarea acceptării Codului internaţional pentru nave care operează în ape polare (Codul polar), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.385(94) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 noiembrie 2014 şi, respectiv, prin Rezoluţia MEPC.264(68) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 15 mai 2015.

Recent, prin Procesul-verbal de rectificare al Organizației Maritime Internaționale din 30 iulie 2021, document distribuit prin Nota Verbală NV.039 din aceeași dată, a fost adusă o rectificare la Codul polar. Aceasta se referă la stabilirea navelor cărora li se cere să aibă la bord un Certificat pentru nava polară, valabil.

Drept urmare, este necesară implementarea în legislația națională și a rectificării aduse Codului polar, prin emiterea unui nou ordin al ministrului de publicare/acceptare a acesteia.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3575-omt06102021dtn2

Documente supuse consultarii:

Anexa pr. OMTI rectif Cod polar
Proiect OMTI
Referat de aprobare

Atasamente