Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiții în infrastructura portuară și în infrastructura locală intermodală / multimodală, aferentă Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM 2014-2020), Axa Prioritară 1, Obiectivul specific 1.3-Creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală și Axa Prioritară 2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectivul specific 2.4 Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiții în infrastructura portuară și în infrastructura locală intermodală / multimodală, aferentă Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM 2014-2020), Axa Prioritară 1, Obiectivul specific 1.3-Creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală și Axa Prioritară 2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectivul specific 2.4 Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi

Data publicării: 22.09.2017

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 03.10.2017

Grup ţintă – Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Documentele sunt atasate, dar pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1702-omt22092017dgoit

Atasamente