Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea ghidului pentru gestionarea siguranței și protecției sănătății navigatorilor la bordul navelor, conform prevederilor Convenţiei privind munca în sectorul maritim (MLC 2006)

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea ghidului pentru gestionarea siguranței și protecției sănătății navigatorilor la bordul navelor, conform prevederilor Convenţiei privind munca în sectorul maritim (MLC 2006)

Data publicării: 31.01.2018

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 11.02.2018

 

Grup ţintă – Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Documentele sunt atasate, dar pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1837-hg31012018dtn-3

Atasamente