Proiectul de LEGE privind desființarea Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale "Radionav" - S.A. Constanţa şi modificarea unor acte normative

Proiectul de LEGE privind desființarea Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale „Radionav” – S.A. Constanţa şi modificarea unor acte normative

Data publicării: 20.08.2018

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii:31.08.2018

Grup ţintă – Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Din anul 2017 RADIONAV nu mai înregistrează venituri proprii, întreaga activitate a companiei fiind susținută din alocațiile bugetare de la bugetul de stat.
RADIONAV este una dintre societățile care se supun prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare, iar din anul 2017 managementul RADIONAV nu poate fi asigurat în condițiile legii deoarece întreaga activitate a companiei este subvenționată de la bugetul de stat în timp ce toate cheltuielile aferente contractelor de mandat trebuie suportate din veniturile proprii ale companiei.
Totodată, o parte dintre activitățile aferente Serviciului Public de Radiocomunicații Navale de Apel, Pericol și Salvare sunt parțial caduce iar parțial se pot asigura de către Autoritatea Navală Română.
Prin proiectul de lege se propune desființarea RADIONAV.

1. De la data desființării RADIONAV, activitatea acestei companii se preia de Autoritatea Navală Română, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii, aflată în subordinea Ministerului Transporturilor.
2. Activele şi pasivele aferente patrimoniului se preiau de Autoritatea Navală Română pe baza situaţiilor financiare de încetare a activităţii întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (11) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, anexate la protocolul de predare-preluare.
3. Personalul contractual angajat al RADIONAV se preia de Autoritatea Navală Română, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcții din cadrul Autorității Navale Române.
4. De la data desființării RADIONAV, Autoritatea Navală Română preia toate drepturile şi obligaţiile companiei și se substituie în toate litigiile în curs ale acesteia.
5. Desființarea RADIONAV va avea ca rezultat diminuarea cheltuielilor de la bugetul de stat cu sumele aferente alocațiilor bugetare pentru RADIONAV, în valoare de aproximativ 3 mil. lei/an.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/2076-l20082018

Atasamente