Proiectul de HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții “Nave specializate SAR”, beneficiar Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare

Proiectul de HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții “Nave specializate SAR”, beneficiar Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare

Data publicării: 22.12.2016
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii:  02.01.2017

Grup ţintă – Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Documentele sunt atasate, dar pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1402-hg22122016dtn

Atasamente