Proiectul de Hotărâre de Guvern privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

Proiectul de Hotărâre de Guvern privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

Data publicării: 18.11.2022

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 23.11.2022

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

Ca urmare a conflictului militar din zona Mării Negre, traficul de mărfuri pe relația cu Ucraina pune presiune și mai mare pe punctele de trecere a frontierei, unde timpii de așteptare depășesc uneori chiar și o zi. Astfel, schimburile comerciale cu Ucraina au crescut cu 20% față de perioada similară a anului trecut, aceste creșteri fiind determinate de numărul mare de camioane din Ucraina care se întorc în țara vecină după ce au descărcat mărfurile în diverse state, fiind ales transportul rutier pe fondul blocajelor din porturile ucrainene cauzate de război.

Ținând cont de capacitatea de operare redusă din punctele de trecere a frontierei din zona vămilor cu Ucraina și Republica Moldova, cauzată de starea precară sau lipsa unei infrastructuri rutiere adecvate, precum și de creșterea fluxului de transport mărfuri cu camioanele ce trebuie operate în Portul Constanța sau către alte destinații, se impune adoptarea unui plan de măsuri urgente în vederea creării/creșterii capacităților de transport rutier din zona vămilor cu Ucraina și Republica Moldova, pe fondul situațiilor generate de conflictul militar cât și a măsurilor recomandate de către Comisia Europeană cu privire la eliminarea blocajelor din punctele de trecere a frontierei.

Circumstanțele descrise, precum și contextul generat de evenimentele imprevizibile, care nu se datorează sub nici o formă acțiunii sau inacțiunii autorităților publice naționale, coroborat cu faptul că nu se poate determina evoluția evenimentelor generate de conflict, care poate escalada, precum și de necesitatea creșterii conectivității civice între state cât și de conectivitatea dintre state pentru facilitarea fluxurilor de mărfuri, creează premisele unei situații de extremă urgență, care necesită realizarea unor lucrări în zona punctelor de trecere frontieră cu Ucraina și Republica Moldova.

Având în vedere aprobarea „Memorandumului pentru stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de transport rutier din zona vămilor cu Ucraina și Republica Moldova”, prin prezentul act normativ se propune aprobarea suplimentării bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, pe anul 2022, la capitolul 84.01 “Transporturi” titlul 55 „Alte transferuri”, articolul 55.01 „Transferuri interne” alin. 55.01.12 „Investitii ale agentilor economici cu capital de stat” cu suma de 8.354 mii lei credite de angajament si 984 mii lei credite bugetare, pentru finanțarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, după cum urmează:

1.Punctul de trecere a frontierei Vicovul de Sus – Krasnoilsk

– dotari independente: 258 mii lei;
– proiectare: 5.574 mii lei;

2. Punctul de trecere a frontierei Racovăț – Diakivți

– dotari independente: 258 mii lei;

3. Punctul de trecere a frontierei Siret

– proiectare: 1.086 mii lei;

4. Punctul de trecere a frontierei Rădăuți Prut – Lipcani

– dotari independente: 258 mii lei;
– proiectare: 710 mii lei;

5. Punctul de trecere a frontierei între localitățile Bumbăta (România) – Leova (Republica Moldova)

– dotari independente: 210 mii lei;

De asemenea, prin prezentul act normativ se autorizează Ministerul Finanțelor să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pe anul 2022.

Prezentul act normativ nu generează influențe financiare având în vedere că Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului este parte a bugetului general consolidat.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

Instrument motivare
Textul complet al proiectului actului respectiv

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/4267-hg18112022diri

Atasamente