Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Modernizare și extindere infrastructura de alimentare cu apă și canalizare în Portul Constanța”

Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Modernizare și extindere infrastructura de alimentare cu apă și canalizare în Portul Constanța”

Data publicării: 31.08.2023
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 06.09.2023

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

Prin realizarea lucrărilor de modernizare și extindere infrastructura de alimentare cu apă și canalizare în Portul Constanța, CN APM SA Constanța va asigura consumatorului de apă următoarele:

>  apă potabilă de calitate;

>  apă potabilă furnizată la parametrii tehnici impuși pentru presiune și debit de care are nevoie operatorul portuar.

>  apă pentru asigurarea funcționării echipamentelor sau instalațiilor PSI;

>  apă furnizată fără întreruperi.

Pentru realizarea obiectivului de investiții, se prevăd următoarele lucrări principale:

  • Lucrări noi:
  1. Sistemul de alimentare cu apă (rețele noi):

1.1. Rețea de alimentare cu apă: 20.300 ml.;

1.2. Puț forat: 1 buc.;

1.3. Stație de tratare: 1 buc;

1.4. Stații de pompare: 3 buc;

1.5. Stație de clorinare: 1 buc;

1.6. Rezervor metalic suprateran: – 1buc.  – 1.000 mc;

– 1 buc. – 500 mc.

1.7. Supratraversare Pod Agigea – 527 ml.

  1. Sistemul de canalizare pluvială:

2.1. Rețea de canalizare pluvială – 3.100 ml.;

2.2. Stație de epurare ape uzate – 1 buc;

  1. Sistemul de canalizare menajeră:

3.1. Conducte de refulare ape uzate – 2.800 ml;

3.2. Conducte de canalizare ape uzate curgere liberă – 3.200 ml;

3.3. Stații de pompare ape uzate cu construcție supraterană – 5 buc;

3.4. Stații de epurare – 2 buc.

  • Reabilitare sistem de apă existent
  1. Sistem de apă existent – 14.400 ml.
  2. Rețeaua de canalizare menajeră – 2.000 ml.
  3. Sistemul pluvial existent –

3.1. Rețele de canalizare pluvială – 14.650 ml.

3.2. Rigole carosabile canalizare pluvială – 2.600 ml;

3.3. Reabilitarea prin cămășuială și torcretare rețele de canalizare pluvială – 7.300 ml.

  • Modernizarea sistemului de apă – stații de pompare – 6 buc.
  • Modernizarea rețelei de canalizare menajeră – stații de pompare – 3 buc.

Achizitia de utilaje și echipamente specifice – Autovidanjă – 4 buc

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/4798-hg31082023dtn

Atasamente