Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Master planul infrastructurii rutiere și de acces a Portului Constanța – extinderea, modernizarea și reabilitarea drumurilor și pasajelor din Portul Constanța”

Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Master planul infrastructurii rutiere și de acces a Portului Constanța – extinderea, modernizarea și reabilitarea drumurilor și pasajelor din Portul Constanța”

Data publicării: 31.08.2023
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 06.09.2023

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

Pentru realizarea obiectivului de investiții, sunt prevăzute lucrări la următoarele obiective:

Zona 1: Zona Constanța, Aria 1: Port Vechi

     Pasaj Poarta 3:

– lucrări de reparații la nivelul suprastructurii;

– lucrări de reparații la nivelul infrastructurii;

– lucrări de reparații la nivelul elementelor căii;

– lucrări de reparații la nivelul racordărilor cu terasamentele.

     (Drum Stadion Pompieri Militari) Drum cămin Poarta 2 – Consal TRADE Pompieri

 • demolare / desființare structură existentă + structură rutieră nouă (SRN) flexibilă

     Drum cămin Poarta 2 – Clădire SCHENKER

 • ranforsarea structurii existente

     Drum Poarta 3 bis – Poarta 5 Tr. I

 • ranforsarea structurii existente

     Drum Poarta 1 – Poarta 1 bis, pe interior

 • ranforsarea structurii existente

Zona 1: Zona Constanța, Aria 2: Port Nou

     Drum 4b: Drum acces pe Mol V, către Danele 78-79

 • demolare / desființare structura existentă + SRN flexibilă

     Drum 4e: Rampa acces pasaj la rădăcina molurilor III, IV, V, către Minmetal

 • demolare / desființare structură existentă + SRN flexibilă.

     Drum 4f: Rampa acces pasaj la rădăcina molurilor III, IV, V, către Dana 64 – Mol V

 • ranforsarea structurii existente

     Drum 4g: Rampa acces pasaj la rădăcina molurilor III, IV, V, către Dana 53 – Mol IV (FRIAL-CHIMPEX)

 • ranforsarea structurii existente

     Drum 8a: Drum de acces pasaj Poarta 5, către Danele 31 – 33 – Mol I (TERMINAL CEREALE USA)

 • demolare / desființare structură existentă + SRN flexibilă

     Drum 9: Drum acces radacina Mol II – Mol III, Petromar – Socep – Umex

 • ranforsarea structurii existente

     Drum „Deviere Drum 6”

 1. km 0+000 – km 0+680
 • demolare / desființare structură existentă + SRN flexibilă
 1. km 0+680 – km 1+416
 • ranforsarea structurii existente

     Drum supraveghere perimetral Tr.I – Poarta 5 – Poarta 6

– SRN flexibilă

     Drum Poarta 3 bis – Poarta 5 Tr. II

 • ranforsarea structurii existente

Zona 1: Zona Constanța, Aria 3: Fluvio-maritimă

     Drum 10a: Drum de acces dinspre drumul Poarta 7 – Poarta 6 către Incinerator – Comvex

 • demolare / desființare structură existentă + SRN flexibilă

     Drum 10 b: Drum de acces Incinerator

 • ranforsarea structurii existente

     Drum 13 a: Drum de acces Pasaj CF linie Comvex – Danele 100 – 101

– SRN flexibilă

     Drum 13 b: Drum de acces Pasaj CF linie Comvex – Danele 102 – 103

 • ranforsarea structurii existente

     Drum 10: Drum de legătură Poarta 6 – Poarta 7

 • ranforsarea structurii existente

     Pasaj Poarta 6

– lucrări de reparații la nivelul suprastructurii;

– lucrări de reparații la nivelul infrastructurii;

– lucrări de reparații la nivelul elementelor căii;

– lucrări de reparații la nivelul racordărilor cu terasamentele.

     Drum supraveghere perimetral Tr.II – Poarta 8 – Poarta 9

– SRN flexibilă

     Drum Dana 98 – Dana 101

– SRN flexibilă

     Drum ocolitor D100 – D103

– SRN flexibilă

     Zona poarta 8 – operatori economici EMS și COMVEX

– SRN flexibilă

     Zona tampon în proximitatea drumurilor 10, 10a și 10b (platformă pentru staționarea vehiculelor în așteptarea intrării la terminalele operatorilor economici)

– SRN fixă

     Pasaj peste CF și drumuri locale în zona Poarta 8

– lucrări de reparații la nivelul suprastructurii;

– lucrări de reparații la nivelul infrastructurii;

– lucrări de reparații la nivelul elementelor căii;

– lucrări de reparații la nivelul racordărilor cu terasamentele.

Zona 1: Zona Constanța, Aria 4: Agigea

     Drum de acces Poarta 10 – Pasaj CF Romtrans

 • ranforsarea structurii existente

     Drum de acces Mol IS – Romtrans, din drumul de acces Poarta 10

 • ranforsarea structurii existente

     Drum acces Incinta CSCT până la parcare TIR-uri

 • ranforsarea structurii existente

     Pasaj rutier denivelat “Vasile Pistolea”

– lucrări de reparații la nivelul suprastructurii;

– lucrări de reparații la nivelul infrastructurii;

– lucrări de reparații la nivelul elementelor căii;

– lucrări de reparații la nivelul racordărilor cu terasamentele.

Zona 2: Zona Midia

     Drum industrial de acces de la DJ226 spre danele 1-8 ale Zonei Midia (zona Midia)

 • ranforsarea structurii existente

     Drum intersecție drum industrial cu Cheu propus zona MIDIA (zona Midia)

– SRN flexibilă

Sisteme inteligente de transport

 • Sistem dinamic de informare a participanților la trafic
 • Sistem de supraveghere video a traficului rutier și pietonal
 • Sistem pentru identificarea și interpretarea condițiilor atmosferice
 • Sistem pentru cântărirea în miscare și clasificarea vehiculelor
 • Sistem de tele-comunicații
 • Sistemul de iluminat stradal – cu telegestiune
 • Centrul de comandă și control
 • Sistem de management al parcării
 • Aplicație pentru gestionarea accesului în Portul Constanța

Soluții de iluminat public exterior

Drumurile proiectate în incinta Portului Constanța sunt încadrate din punct de vedere luminotehnic, al nivelului de iluminat asigurat, în clasele de iluminat M4 și, respectiv, M5.

În zonele în care drumurile intersectează liniile CF existente, continuitatea rețelei de iluminat se va asigura numai prin foraj subteran dirijat.

În clădirea nou propusă pentru găzduirea unui nou centru de comandă și control, situată în zona Porții 3 bis la bifurcația celor două artere de circulație rutieră din zonă, în dispeceratul energetic, pe o stație de lucru nouă se va instala aplicația de telegestiune.  Aplicația va fi de tip cloud și va putea fi accesată de mai mulți clienți cu drepturi acordate de CN APM SA Constanța, conform solicitărilor.

Telegestiunea se realizează prin administrarea fiecărui corp de iluminat prin comunicație GSM.

Soluții de scurgere ape

Pentru colectarea apei pluviale de pe suprafața carosabilă a drumurilor se prevăd rigole carosabile și guri de scurgere pozate la marginea acostamentului/bordurii, din care apa pluvială va fi deversată într-un sistem nou de canalizare îngropat sau în rețeaua existentă. Se propune sistemul de colectare de canalizare cu tuburi PER CLASA B, cu cămine de vizitare dispuse conform standardelor, la maximum 60 m unul de celălalt.

Lucrări hidrotehnice necesare realizării drumului nou Dana 98 – Dana 101

– soluție cu dig –

 1. Închiderea danei maritime prin prelungirea acesteia cu 165m
 2. Realizarea unui teritoriu portuar de cca. 21682 mp

 

Lucrări de consolidare

Pe drumul perimetral dintre Porțile 5 și 6 ale portului Constanța – zona Constanța, în vederea asigurării stabilității platformei rutiere sunt necesare următoarele lucrări:

 1. Profil tip 1– Zid de sprijin debleu din beton armat ancorat
 2. Profil tip 2 – Zid de sprijin rambleu din beton armat

 

Lucrări de construcții civile

 1. Clădire centru de comandă și control – P+1, suprafață construită Sc = 446,00mp, suprafață desfășurată Sd = 803,00mp.

Clădire toalete – spațiu servicii – suprafață construită Sc =104,90 mp, suprafață utilă Su = 71.81 mp

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/4797-hg31082023dtn1

Atasamente