Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Planului Investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2020-2030

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Planului Investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2020-2030

Data publicării: 03.12.2021
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 14.12.2021

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Având în vedere perioada de tranziție între cele două exerciții financiare multianuale 2014-2020 respectiv 2021-2027, având în vedere faptul că Master Planul General de Transport și Strategia aferentă de Implementare au fost adoptate în 2016, precum și analizând necesitatea corelării politicilor publice relevante în vederea realizării obiectivelor de infrastructură necesare la nivel național, prezentul document are un rol triplu de:

· prioritizare a investițiilor constituind o condiție favorizantă în vederea noului cadru financiar multianual,
· actualizare a strategiei de implementare a Master Planului General de Transport al României,
· document cadru de referință pentru politicile publice relevante și pentru toate instituțiile implicate în realizarea obiectivelor de infrastructură de transport națională.

Planul Investițional vizează o schimbare de paradigmă în sensul concentrării eforturilor politice, instituționale

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3647-hg03122021dgoit

Documente supuse consultarii:

Instrument de motivare
Text Proiect
Anexa

Atasamente