Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.410/1993 privind înființarea Zonei libere Constanța-Sud, a Zonei libere Basarabi și a Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Constanța-Sud și a Zonei Libere Basarabi"

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.410/1993 privind înființarea Zonei libere Constanța-Sud, a Zonei libere Basarabi și a Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Constanța-Sud și a Zonei Libere Basarabi”

 

Data publicării: 04.11.2019

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 15.11.2019

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Prin instituirea regimului de zonă liberă pe întreaga suprafață a portului Constanța se vor dezvolta noi facilități pentru operarea mărfurilor și, implicit, va crește traficul de mărfuri în portul Constanța, fapt care conduce la obținerea unor avantaje financiare atât în beneficiul APMC, cât și în beneficiul operatorilor economici care își desfășoară activitatea în portul Constanța.

Există suprafețe de teren în zona Midia care nu sunt încă dezvoltate, și anume: 73 ha (fără cheu de acostare) care sunt închiriabile și 48 ha nesistematizate ce necesită lucrări de viabilizare. Odată cu extinderea regimului de zonă liberă, valoarea economică a acestor suprafețe portuare va crește semnificativ, împreună cu dorința unor operatori economici de a se instala în zona Midia a portului Constanța pentru a desfășura activități cu valoare adăugată.

Beneficierea de facilități de zonă liberă în conformitate atât cu normele europene cât și cu cele interne în vigoare va face din zona Midia a portului Constanța o zonă atractivă pentru marii investitori în domeniu, cu importante avantaje economice pentru toate părțile implicate.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/2642-omt04112019dtn

Atasamente