Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Asigurarea condițiilor electrice de racordare la cheu a navelor în Portul Constanța (regim Cold Ironing) în vederea interconectării la Rețeaua Trans-Europeană de Transport TEN-T pentru implementarea proiectului Ealing”

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Asigurarea condițiilor electrice de racordare la cheu a navelor în Portul Constanța (regim Cold Ironing) în vederea interconectării la Rețeaua Trans-Europeană de Transport TEN-T pentru implementarea proiectului Ealing”

Data publicării: 21.11.2022

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 05.12.2022

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

În vederea creșterii eficienței mediului portuar din punct de vedere maritim și energetic, CN APM SA Constanța modernizează infrastructura de distribuție a energiei electrice în Portul Constanța. Obiectivul de investiții “Asigurarea condițiilor electrice de racordare la cheu a navelor în Portul Constanța (regim Cold Ironing) în vederea interconectării la Rețeaua Trans-Europeană de Transport TEN-T pentru implementarea proiectului Ealing” cuprinde investiții care urmează să fie realizate în incinta portului, în cadrul a 10 dane de acostare.

Prin realizarea acestei investiții, instalațiile existente vor fi aduse la o stare de funcționare performantă, pentru toate tipurile de nave existente și în parametri optimi, cu respectarea standardelor și a normativelor tehnice specifice referitoare la siguranța în exploatare, în condiții de eficiență energetică sporită.

Investiția va aduce următoarele beneficii:

– reducerea nivelului de zgomot, reducerea emisiilor poluante, a celor de CO2 în zona portuară și în zona aflată în imediata apropiere a portului, ceea ce va conduce la îmbunătățirea și bunăstarea locuitorilor;
– reducerea zgomotului și a vibrațiilor, ceea ce conduce la o condiții mai confortabile pentru pasagerii aflați la bordul navelor, dar și a echipajelor;
– oportunități de afaceri pentru toate părțile implicate prin reducerea costurilor de funcționare ale navelor;
– cererea suplimentară de energie creează oportunități de echilibrare locală a rețelelor de electricitate.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

Instrument motivare
Textul complet al proiectului actului respectiv

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/4274-hg21122022dtn

Atasamente