Revista presei

Revista Presei 19 octombrie 2015

19 Oct / Operatorul Portuar: Master Plan-ul Portului Constanţa nu respectă condiţiile de mediu / Timpul

Organizaţia Patronală „OPERATORUL PORTUAR” Constanţa a trimis un memoriu Agenţiei pentru Protecţia Mediului, dar şi Ministrului Transporturilor, în legătură cu Proiectul de Master Plan al Portului Constanţa aflat în acest moment în procedura de evaluare de mediu, a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa, în scopul obţinerii avizului de mediu.

Reprezentanţii organizaţiei au idendificat patru aspecte legate de acest proiect supus în prezent procedurii de avizare.

1. Master Planul Portului Constanţa reprezintă un document de o importantă majoră, ce urmează să producă consecinţe economice şi sociale pe termen mediu şi lung, asupra unui obiectiv de magnitudinea Portului Constanţa, cel mai mare port al României de la Marea Neagră şi în final asupra economiei şi industriei statului român, în ansamblul sau.
2. Trebuie observat faptul că, există o lipsă de concordanţă evidentă între Master Planul pentru Portul Constanţa şi Master Planul General de Transport al României, având în vedere faptul că viziunea reflectată de Master Planul pentru Portul Constanţa nu este integrată în viziunea generală şi unitară a strategiei naţionale de transport.
Astfel, dacă Master Planul General a avut la baza situaţia de fapt (aspecte tehnice şi economice) din anul 2014, în cazul Master Planului pentru Portul Constanţa s-au avut la baza date şi informaţii aferente anului 2012 (dată la care s-a demarat achiziţia serviciului).
3. Se observă de asemenea, o încălcare flagrantă a Recomandărilor Organismelor Europene, a îndrumărilor Organizaţiei Porturilor Maritime Europene (ESPO), cât şi a legislaţiei române, privind problemele de mediu şi de management portuar, fiind astfel constatate o serie de deficienţe în raport de: management al calităţii aerului, de conservare a energiei şi schimbărilor climatice, de management al zgomotului, de management al deşeurilor, de management al apei (consum şi cantitate), etc.
4. Totodată, se constată necorelarea funcţiei economice cu funcţia socială, Master Planul neabordând deloc aspectul social, factorul uman. Elaboratorul consideră că „nu există probleme sociale”, această în pofida faptului că există un conflict cunoscut între administraţia portuară şi operatorii portuari, care revendică soluţionarea a numeroase probleme importante şi în pofida lipsei de transparenţă manifestate în procedura de elaborare a acestui proiect.

”Astfel, ţinând cont de toate aceste aspecte enunţate mai sus, şi având în vedere faptul că potrivit art. 2 pct. 13 OUG nr. 195/2005, avizul de mediu reprezintă ”actul administrativ emis de autoritatea competenţă privind protecţia mediului care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării”, iar în acest moment, proiectul se află într-o faza avansată în vederea obţinerii acestui aviz al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa, considerăm că emiterea avizului de mediu pentru Master Planul Portului Constanţa ar „confirmă” integrarea aspectelor privind protecţia mediului în raportul întocmit de consultanţi şi ar valida astfel, în integralitate, strategia ce va fi pusă în aplicare pe termen scurt, mediu şi lung.

În consecinţă, va solicităm să constataţi că Master Planul Portului Constanţa nu cuprinde măsuri pentru asigurarea protecţiei mediului, că autorităţile responsabile cu întocmirea acestuia se sustrag directivelor europene referitoare la protecţia mediului, specifice sectorului portuar, şi totodată, să interveniţi urgent, pentru a stopa o avizare favorabilă a unui Master Plan cu carenţe majore, care va avea însă un impact semnificativ, pe termen mediu şi lung, asupra economiei portuare şi implicit asupra economiei statului român”, au precizat reprezentanții organizației patronale.

http://timpul.info/articol/12124/operatorul-portuar-master-plan-ul-portului-constanta-nu-respecta-conditiile-de-mediu.html

19 Oct /Operatorii portuari cer ca Master Planul Portului Constanta sa nu primeasca aviz favorabil de mediu / Wall Street

Organizatia Patronala “Operatorul Portuar” cere Ministerului Transporturilor sa intervina pentru ca Master Planul Portului Constanta sa nu primeasca aviz favorabil de la Agentia pentru Protectia Mediului, intrucat sunt incalcate recomandarile europene si legislatia romana privind problemele de mediu.

Organizatia Patronala “Operatorul Portuar” a transmis o adresa Ministerului Transporturilor si Comisiei pentru Transporturi si Infrastructura a Camerei Deputatilor privind Master Planul Portului Constanta, aflat in prezent in procedura de evaluare la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta, pentru obtinerea avizului de mediu, scrie Mediafax.

Astfel, in documentul citat se precizeaza ca exista o lipsa de concordanta intre Master Planul Portului Constanta si Master Planul General de Transport al Romaniei.

“Master Planul Portului Constanta reprezinta un document de o importanta majora, ce urmeaza sa produca consecinte economice si sociale pe termen mediu si lung asupra unui obiectiv de magnitudinea Portului Constanta, cel mai mare port al Romaniei de la Marea Neagra, si in final asupra economiei si industriei statului, in ansamblul sau. Trebuie observat ca exista o lipsa de concordanta evidenta intre Master Planul pentru Portul Constanta si Master Planul General de Transport al Romaniei, avand in vedere faptul ca viziunea reflectata de Master Planul pentru Portul Constanta nu este integrata in viziunea generala si unitara a strategiei nationale de transport. Astfel, daca Master Planul General a avut la baza situatia de fapt (aspecte tehnice si economice) din anul 2014, in cazul Master Planului pentru Portul Constanta s-au avut la baza date si informatii aferente anului 2012 (data la care s-a demarat achizitia serviciului)”, se arata in adresa trimisa Ministerului Transportului si Comisiei pentru Transporturi si Infrastructura a Camerei Deputatilor.

De asemenea, in document se arata ca in Mater Plan sunt incalcate recomandarile organismelor europene, dar si legislatia romana in privinta problemelor de mediu si de management portuar.

“Se observa de asemenea o incalcare flagranta a Recomandarilor Organismelor Europene, a indrumarilor Organizatiei Porturilor Maritime Europene (ESPO), cat si a legislatiei romane, privind problemele de mediu si de management portuar, fiind astfel constatate o serie de deficiente in raport de: management al calitatii aerului, de conservare a energiei si schimbarilor climatice, de management al zgomotului, de management al deseurilor, de management al apei (consum si cantitate), etc”, mai sustin operatorii portuari.

Organizatia Patronala “Operatorul Portuar” a mai constatat ca in Master Planul Portului Constanta exista o necorelare intre functia economica si cea sociala.

“Totodata, se constata necorelarea functiei economice cu functia sociala, Master Planul neabordand deloc aspectul social, factorul uman. Elaboratorul considera ca «nu exista probleme sociale», aceasta in pofida faptului ca exista un conflict cunoscut intre administratia portuara si operatorii portuari, care revendica solutionarea a numeroase probleme importante si in pofida lipsei de transparenta manifestate in procedura de elaborare a acestui proiect”, se mai arata in adresa respectiva.

In aceste conditii, Organizatia Patronala “Operatorul Portuar” solicita ca Ministerul Transporturilor si Comisia pentru Transporturi si Infrastructura a Camerei Deputatilor sa intervina pentru a opri avizarea favorabila a Master Planului Portului Constanta.
“In consecinta, va solicitam sa constatati ca Master Planul Portului Constanta nu cuprinde masuri pentru asigurarea protectiei mediului, ca autoritatile responsabile cu intocmirea acestuia se sustrag directivelor europene referitoare la protectia mediului, specifice sectorului portuar, si totodata sa interveniti urgent pentru a stopa o avizare favorabila a unui Master Plan cu carente majore, care va avea insa un impact semnificativ, pe termen mediu si lung asupra economiei portuare si implicit asupra economiei statului roman”, se arata in incheierea documentului.

De asemenea, Organizatia Patronala “Operatorul Portuar” a transmis un memoriu Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, in care prezinta deficientele Master Planului Portului Constanta din perspectiva factorilor de mediu solicitand ca acesta sa nu fie avizat favorabil.

In acest document se precizeaza ca Master Planul Portului Constanta are mai multe deficiente, printre care: faptul ca nu exista o abordare integrata (o baza de date) la nivel de port a emisiilor, a contributiilor la calitatea aerului din port si din vecinatate, ca nu se iau masuri pentru imbunatatirea calitatii aerului in ariile portuare si in vecinatate, nu se creeaza conditii pentru utilizatorii portuari de imbunatatire a performantei de mediu, nu se iau masuri pentru cresterea eficientei energetice, majoritatea instalatiilor si echipamentelor sunt invechite, avand clasa energetica slaba, nu se administreaza sistematic consumul de energie, nu exista incercari de folosire a energiilor regenerabile.

Conform sursei citate, in Master Planul Portului Constanta nu exista masuri de reducere la surse a zgomotului ambiental, avand in vedere ca ultimele masuratori ale indicatorilor de zgomot arata depasiri cu pana la 5 dB a nivelelor de zgomot ambiental.
Alte deficiente constatate de “Operatorul Portuar” in Masterul Planul Portului Constanta sunt urmatoarele: nu exista un Plan de Management a deseurilor actualizat cu consultarea partilor relevante (utilizatorii portului), problema managementului deseurilor a fost declinata catre utilizatori, neexistand o viziune integrata la nivelul intregului port; nu exista masuri de prevenire a accidentelor de mediu generate de deseuri si nici de reducere a prezentei substantelor periculoase; nu exista un plan de monitorizare a generarii, operarii si depozitarii deseurilor; nu exista un plan de management a consumului de apa la nivel de port; nu exista un plan de actiune elaborat si aprobat impreuna cu operatorii portuari pentru monitorizarea calitatii apei, a deversarilor de apa de suprafata si calitatea sedimentelor.

“Sintetizand materialul prezentat, urmeaza sa constatati ca Master Planul Portului Constanta nu cuprinde masuri pentru asigurarea protectiei mediului, sens in care se impune a se respecta urmatoarele recomandari: 1.CN APM SA Constanta, impreuna cu firma de consultanta care a intocmit lucrarea «Master Planul Portului Constanta» trebuie sa tina cont de toate directivele europene referitoare la protectia mediului si de recomandarile ESPO si EMSA specifice sectorului portuar, fata de care se observa ca se sustrage; 2.Autoritatea Portuara trebuie sa-si asume o pozitie responsabila la nivel de port si de integrator a problemelor de mediu, in conformarea cu legislatia de mediu si implementarea recomandarilor europene (Comisia Europeana, EMSA, ESPO). Pentru toate aceste omisiuni grave, cuprinse in Master Planul Portului Constanta, va revine indatorirea de a nu aviza favorabil Master Planul Portului Constanta”, se arata memoriul transmis Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta.

Administratia Porturilor Maritime Constanta a atribuit in februarie 2014 asocierii Ernst&Young – Inros Lackner un contract de 5,02 milioane lei (1,1 milioane euro), cu TVA, pentru servicii de asistenta in vederea elaborarii unui master plan al Portului Constanta.

http://www.wall-street.ro/articol/Social/190163/operatorii-portuari-cer-ca-master-planul-portului-constanta-sa-nu-primeasca-aviz-favorabil-de-mediu.html#ixzz3p5zDlHZs