Revista presei

DP World, unul dintre cei mai mari operatori portuari din lume, anunţă reînnoirea contractului de concesiune cu Administraţia Porturilor Maritime Constanţa – Revista presei 4 Februarie 2019

  • Port Constanța

 

 

Contractul de concesiune al operatorului portuar DP World cu Administraţia Porturilor Constanţa, semnat iniţial în 2003, a fost reînnoit vineri până în anul 2049, potrivit unui anunţ al companiei.

„Extinderea prezentului contract creează premisele ca DP World să menţină, opereze şi să continue să dezvolte terminalul de containere din portul Constanţa Sud. Terminalul deserveşte atât piaţa locală şi teritoriul învecinat cu ramificaţii către Europa Centrală, cât şi Ucraina, Rusia, Bulgaria, Georgia si Moldova, prin conexiuni directe cu nave tip feeder. Poziţia geografică s-a dovedit a fi una ideală ca centru de tranzit pentru mărfurile din regiunea extinsă a Mării Negre”, se arată în comunicatul companiei.

DP World Constanţa oferă importatorilor şi exportatorilor din Europa Centrala acces către piaţa asiatică, în contrast cu rutele tradiţionale Nord-Europene, prin evitarea nodurilor intermodale congestionate din vestul Europei. Pentru promovarea acestei rute, operatorul portuar dezvoltă o reţea intermodală dinspre portul Constanta. Capacitatea curentă a terminalului este de 1 mil. TEU, cu potenţial de extindere.

DP World, companie din Dubai, este unul dintre cei mai mari operatori portuari din lume şi operatorul Terminalului de containere Constanţa Sud, cel mai mare terminal din zona Mării Negre.
https://www.zf.ro/auto/dp-world-unul-dintre-cei-mai-mari-operatori-portuari-din-lume-anunta-reinnoirea-contractului-de-concesiune-cu-administratia-porturilor-marine-constanta-17861545

 

 

DP World Constanța a semnat reînnoirea contractului de concesiune pana în anul 2049 cu Administrația Porturilor Maritime Constanța.

Contractul de concesiune a fost inițial semnat de catre DP World Constanța in anul 2003, iar terminalul a devenit operational în Aprilie 2004.

Anual, compania a obținut, atat din partea administratiei portului cât și din partea Camerei de Comert Constanța, titlul de cel mai bun operator portuar.

Extinderea prezentului contract creeaza premisele ca DP World sa mentina, opereze si sa continue sa dezvolte terminalul de containere din portul Constanța Sud.

Terminalul deserveste atat piata locala si teritoriul invecinat cu ramificatii catre Europa Centrala, cât și Ucraina, Rusia, Bulgaria, Georgia și Moldova prin conexiuni directe cu nave tip feeder.

Pozitia geografica s-a dovedit a fi una ideala ca centru de tranzit pentru marfurile din regiunea extinsa a Marii Negre. DP World Constanta ofera importatorilor si exportatorilor din Europa Centrala acces rapid si eficient din punct de vedere al costurilor catre piata asiatica in contrast cu rutele traditionale Nord Europene, prin evitarea nodurilor intermodale congestionate din vestul Europei.

Pentru promovarea acestei rute, DP World dezvolta in mod activ o retea intermodala dinspre portul Constanta, venind in sprijinul expeditorilor și a nevoii de fluidizare a fluxului de marfuri. Capacitatea curentă a terminalului este de 1.000.000 TEU, existând potențial de extindere etapizată pentru acomodarea unui volum de peste 4.500.000 TEU.

Avand recunoasterea “best in class”, cu o capacitate semnificativa de extindere, DP World Constanta va continua sa aduca plus valoare tuturor partenerilor din lantul logistic.

DP World Constanta Director General Cosmin Carstea declara: “Acest contract reprezinta un castig pentru ambele parti, si reflecta angajamentul DP World in administrarea portofoliului nostru pentru a ne asigura ca vom continua sa livram un beneficiu net pozitiv atat pentru economie cat si pentru comunitatile in care traim si ne desfasuram activitatea. Aceasta dovada de incredere in DP World, in calitate de partener de renume mondial cu cea mai buna combinatie de capital, tehnologie si aptitudini, se potriveste cu aspiratiile noastre strategice in regiune. Ramanem angajati fata de Romania!” Dl. Carstea continua:“Semnarea acestui contract va continua sa intareasca legaturile puternice dintre DP World si Guvernul Romaniei. De asemenea confirma angajamentul pe termen lung de a stabili noi standarde in eficientizarea lanturilor logistice pentru clientii nostri, prin solutii de tranzactionare inteligente si continuarea dezvoltarii capacitatilor terminalului.”

https://www.ziuaconstanta.ro/diverse/stiri-calde/dp-world-constanta-semneaza-extinderea-contractului-de-concesiune-pana-in-anul-2049-cu-administratia-porturilor-maritime-constanta-683418.html

 

În Monitorul Oficial al României a fost publicată decizia Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa din decembrie 2018.
AGA a fost convocată prin adresa nr. 4046/15.11.2018 şi publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 4375/16.11.2018. Ordinea de zi a fost completată prin adresa nr. 4226/28.11.2018 şi publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 4572/03.12.2018. La şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Companiei din data de 17.12.2018 a fost prezent acţionarul Statul Român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor, acţionar deţinător al unui număr de 10.632.515 acţiuni, reprezentând 80% din capitalul social, prin împuterniciţi Georgeta Magdalena Bratu şi Mirela Delia Cebanu-Ştefănescu. Acţionarul Fondul Proprietatea, deţinător al unui număr de 2.658.128 de acţiuni, reprezentând 20% din capitalul social, a fost absent.

În cadrul şedinţei, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor CN APM Constanţa a aprobat rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018. De asemenea, AGA a aprobat, începând cu data hotărârii, revocarea membrilor provizorii ai Consiliului de Administraţie, respectiv Elena Petraşcu, Mirela Florenţa Matichescu, Ghiorghe Bătrâncă, Mircea Burlacu, ca urmare a finalizării procedurii de selecţie a administratorilor.

În aceeaşi şedinţă, Adunarea Generală a Acţionarilor a aprobat numirea, începând cu data hotărârii AGA şi până la data 15.04.2022, conform Raportului pentru numirile finale în cadrul proiectului de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru posturile de administratori ai Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa nr. 154/28.11.2018, a următorilor membri în Consiliul de Administraţie: Elena Petraşcu, Mircea Burlacu, Daniela Şerban, Ghiorghe Bătrâncă.

În aceeaşi ordine de idei, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a aprobat forma contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu administratorii numiţi şi uniformizarea dispoziţiilor din contractul de mandat al tuturor membrilor consiliului de administraţie. Indemnizaţia fixă lunară a administratorilor numiţi va fi la nivelul de 10.636 lei brut, în cazul în care cuantumul acesteia nu depăşeşte de două ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate al CN APMC, la nivel de clasă, conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a aprobat propunerea pentru iniţierea şi promovarea unei hotărâri de Guvern privind modificarea Anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prezentată prin Adresa CN APM SA nr. 45611/14.11.2018.

https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/actualitate/au-fost-alesi-membrii-consiliului-de-administratie-al-cn-apm-constanta-sa-cine-sunt-acestia-si-ce-indemnizatii-vor-primi-683318.html

 

În Monitorul Oficial al României a fost publicată hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Grup Servicii Petroliere SA din data de 20.12.2018.

GSP Holding SA, cu sediul în Luxemburg, cu 79,611796% din capitalul social, reprezentată de Daniel-Ionuţ Radu, Upetrom Group Management SRL, cu sediul în Voluntari, cu 18,349433%, reprezentată de Daniel-Ionuţ Radu, RCI Grup de Consultanţă SRL, cu sediul în Bucureşti, cu 1,019413% din capitalul social, reprezentată de Vasilica Tudosescu, Gabriel Valentin Comănescu, cu 1,019358% din capitalul social, au luat mai multe decizii importante.

Având în vedere contractul de factoring nr. 600 din data de 29.03.2018, cu modificările şi completările ulterioare, încheiat de către societate cu Piraeus Bank România SA (denumire actuală – First Bank SA); intenţia societăţii de a majora limitele de credit şi de finanţare ale facilităţii de factoring contractată de societate de la Bancă, conform contractului de factoring fără regres nr. 600 din data de 29.03.2018, cu modificările şi completările ulterioare; intenţia societăţii de a modifica anumite prevederi contractuale ale contractului de factoring fără regres nr. 600 din data de 29.03.2018, cu modificările şi completările ulterioare, asociaţii au decis, în unanimitate, efectuarea unor modificări.

Astfel, s-a decis majorarea limitelor de finanţare şi de credit din cadrul contractului de factoring nr. 600 din data de 29.03.2018, cu modificările şi completările ulterioare, până la limita de finanţare de 40.500.000 de lei, cu o limită de credit, reprezentând valoarea creanţelor cesionate şi acoperite la risc de bancă de 45.000.000 de lei. Garanţiile deja constituite se menţin şi vor garanta toate obligaţiile din contractul sus-menţionat, inclusiv limitele de credit/finanţare, astfel cum au fost ele majorate.

Gabriel Valentin Comanescu a fost împuternicit, în calitate de administrator al societăţii, să reprezinte societatea în faţa băncii, să negocieze şi să decidă în numele şi pe seama societăţii orie clauză contractuală; să decidă modificarea limitei de finanţare şi a limitei de credit, să stabilească contractele şi partenerii contractuali ce vor face obiectul facilităţii de factoring şi să semneze în numele şi pe seama societăţii, după caz: contractele de garanţie; orice act adiţional/anexă la contractul de factoring şi la contractele de garanţie; biletele la ordin emise de societate.

https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/actualitate/ce-au-decis-actionarii-grup-servicii-petroliere-sa-la-sfarsitul-anului-trecut-683432.html

 

Ministerul Transporturilor a dispus efectuarea unei acţiuni de control Instanţa a anulat procedura de selecţie a managerului, operatorii portuari spun că CA-ul a fost numit ilegal.

Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime Constanţa trece prin vremuri tulburi şi complicate. O decizie a Curţii de Apel Constanţa a produs o adevărată undă de şoc ale cărei consecinţe sunt încă greu de descifrat. Instanţa a decis să anuleze procedura de selecţie organizată în 2017 pentru ocuparea funcţiei de director general. Decizia vine după ce o persoană nemulţumită de procedură, Mihaela Stăetu, a atacat-o în instanţă. Decizia este definitivă. în hotărâre scrie că se anulează şi ‘actele ulterioare de numire în funcţia de director general al CNAPMC întocmite ca urmare a procedurii de selecţie pentru ocupara funcţiei de director general’. Pe parcursul procesului, Dan Nicolae Tivilichi, directorul actual al portului, a făcut cerere de intervenţie în proces, dar aceasta a fost respinsă.
Asociaţia Operatorilor Portuari s-a supărat

Lucrurile nu se opresc aici. Organizaţia Patronală Constanţa Port Business Association a iniţiat demersurile pentru blocarea înregistrării hotărârii AGA CN APM din 17 decembrie 2018 la Registrul Comerţului Constanţa, dosarul fiind pe rolul Tribunalului Constanţa. Organizaţia este de aceeaşi parte a baricadei cu Fondul Proprietatea, unul din acţionarii CNAPMC (deţine 20% din acţiuni), după ce, ani de zile, s-au aflat în conflict deschis pe alte teme. ‘Aceste demersuri, atât ale Organizaţiei CPBA, cât şi ale acţionarului CN APM, Fondul Proprietatea, au un fundament obiectiv, sunt întemeiate şi urmăresc eliminarea unor derapaje ale CN APM de la prevederile legale imperative şi protejarea interesului general al comunităţii.

Motivul acestora este determinat de succesiunea de evenimente ce a avut loc începând cu data de 17 decembrie 2018, ca urmare a Adunării Generale a Acţionarilor CN APM’, spun operatorii. Aceştia afirmă că, în data de 16 noiembrie 2018, CN APM, prin reprezentanţii acţionarului majoritar, Ministerul Transporturilor, a convocat AGA pentru data de 17 decembrie 2018, având ca ordine de zi chestiuni care ţin de activitatea curentă a CN APM, respectiv aprobarea rectificării bugetare pentru 2018 şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 2019. ‘în data de 3 decembrie 2018, aplicând în mod artificial un mecanism prevăzut de Legea nr. 31/1990, CN APM a publicat o aşa-zisă completare la convocatorul iniţial prin care a introdus pe ordinea de zi a AGA o serie de puncte noi privind Consiliul de Administraţie al CN APM, respectiv: revocarea unor membri ai Consiliului de Administraţie – fără însă să precizeze care membri sunt propuşi pentru revocare (!?); numirea unor noi membri CA – fără însă să precizeze identitatea persoanelor propuse pentru numire (!?); aprobarea contractului-cadru de mandat şi aprobarea remuneraţiei lunare a membrilor CA.

În data de 17 decembrie 2018, Adunarea Generală a Acţionarilor a CN APM a ignorat complet Ordinea de Zi Iniţială, pe care nu a mai dezbătut-o, însă a aprobat toate punctele referitoare la CA, aprobând revocarea unor membri şi numirea unor membri noi. Cu alte cuvinte, pare că s-a simulat ţinerea unei AGA având ca obiect discutarea unor chestiuni fireşti pentru activitatea curentă – chestiuni pe care AGA le-a ignorat ulterior – pentru a disimula o agendă mai obscură, respectiv cea referitoare la schimbarea CA-ului în mod nelegal şi nestatutar’, au mai spus reprezentanţii asociaţiei.

Consecinţe grave

Potrivit acestora, procedând astfel, reprezentanţii acţionarului majoritar al CN APM au împiedicat acţionarul minoritar şi terţii interesaţi să ia cunoştinţă de agenda reală a AGA în termenul legal de 30 de zile şi să îşi exercite dreptul de a face propuneri, completări sau de a adresa întrebări cu privire REACŢIE Control al Ministerului Transporturilor Ministrul interimar al Transporturilor, Rovana Plumb, a dispus, ieri, Corpului de Control al ministrului efectuarea unei acţiuni de control la nivelul Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa SA – CN APMC. ‘în cadrul acţiunii de control vor fi verificate aspectele referitoare la respectarea şi implementarea dispoziţiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte aspecte ce ţin de activitatea companiei’, au precizat reprezentanţii ministerului. După finalizarea acţiunii de control, concluziile vor fi prezentate conducerii Ministerului Transporturilor.

În plus, s-ar fi încălcat obligaţii legale de transparenţă cu privire la agenda AGA, nedivulgând identitatea membrilor propuşi spre revocare şi, mai important, identitatea şi calificarea profesională a candidaţilor propuşi pentru numire. ‘Eventuala nulitate ce va fi constatată poate avea consecinţe instituţionale deosebit de grave şi poate conduce la blocaje de funcţionare de lungă durată la nivelul CNAPM, cu efecte juridice şi economice grave inclusiv asupra intereselor legitime ale membrilor noştri’, au mai precizat operatorii portuari. Organizaţia CPBA consideră necesară şi utilă întregii comunităţi portuare anularea cât mai rapidă a efectelor AGA.
Acuzaţii
Organizaţia CPBA spune că hotărârea AGA a fost adoptată cu: încălcarea dispoziţiilor legale privind termenul de publicare în Monitorul Oficial Partea a IV-a a convocatorului, fapt de natură a atrage nulitatea absolută a hotărârii; încălcarea dispoziţiilor legale imperative privind conţinutul obligatoriu al convocatorului; încălcarea dreptului la informare al acţionarilor, sancţiunea fiind nulitatea absolută; încălcarea dreptului la vot al acţionarilor, sancţiunea fiind nulitatea absolută.

Numirea membrilor Consiliului de Administraţie a fost făcută cu încălcarea prevederilor legale şi statutare, pentru motivele pe care le vom reda succint în cele ce urmează: (i) convocatorul nu a cuprins informaţii cu privire la identitatea şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcţia de administrator; (ii) au fost încălcate prevederile legale referitoare la calificarea profesională; (iii) a fost încălcată interdicţia legală privind limitarea la cel mult 2 membri din rândul funcţionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice.

 

Este duminică, 3 februarie 2019. De sus, de pe cerul albastru al dimineții, soarele privește spectacolul din Șantierul Naval Constanța. Iată, pompele au fost pornite. A început inundarea docului uscat. Nivelul apei de mare crește și tot crește. Buzele apei sărută chila vasului în construcție, îmbrățișează cu dragoste corpul și, în cele din urmă, aducându-și aminte de legea lui Arhimede, ridică nava, punând-o în plutire.

Tancul de produse petroliere și chimice „Histria Atlas” a fost lansat la apă. Urmează să fie scos din doc și remorcat până la cheul de armare, pentru finalizarea lucrărilor. Colosul din oțel, cu lungimea de 180 metri, lățimea de 32,24 metri și pescajul de 11,20 metri, este primul din noua serie de nave de 41.000 tdw aflate în construcție la Șantierul Naval Constanța.

Seria precedentă de 21 de tancuri de produse petroliere și chimice de 41.000 tdw a fost un adevărat triumf pentru SNC. S-a numărat printre puținele proiecte sută la sută românești, de mare succes pe piața internațională, realizate de industria noastră națională, în ultimii 30 de ani. În 2008, tancul chimic de 41.000 tdw fabricat la SNC a fost declarat cea mai bună navă din categoria ei, de pe piața internațională.

Prototipul „Histria Atlas”, care tocmai a primit sărutul mării, promite că seria sa va depăși performanțele vechilor surate.

„Deși navele din cele două serii par să aibă aceeași capacitate și să se asemene, diferențele sunt mari – a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Radu Rusen, directorul general al Șantierului Naval Constanța. Avem de-a face cu un proiect nou, cu o reproiectare și îmbunătățire tehnică a celui vechi. S-a avut în vedere, în principal, o reducere substanțială a consumului de combustibil, prin optimizarea corpului navei. Pentru realizarea noului proiect, s-au efectuat simulări complexe pe computer și probe de bazin. Noua serie de nave va avea un consum de combustibil mai mic cu aproape 20% față de seria precedentă. Ca urmare, și emisiile de noxe în atmosferă vor fi mult reduse. În plus, noile nave vor fi dotate cu echipamente și instalații care le vor permite să răspundă celor mai înalte criterii privind protecția mediului. Pe de altă parte, tancurile de marfă ale navelor din noua serie au o capacitate mai mare, fapt ce le permite să transporte cantități superioare de produse petroliere și chimice, ceea ce reprezintă un avantaj comercial în plus”.

Beneficiarul navei „Histria Atlas” este compania Histria Shipmanagement. Înființată pe data de 31 august 1992, aceasta are în exploatare o flotă de 11 tancuri petroliere și chimice de 41.000 tdw.

Vești bune pentru SNC-iști

La această oră, SNC are contractată construcția a trei nave din noua serie. Cea de a doua navă se află, deja, în construcție, iar cea de-a treia va fi lansată în fabricație în trimestrul doi al anului 2019.
„În plus, există perspectiva pentru construcția a încă trei nave, opțiune ce urmează a se concretiza în perioada următoare, în funcție de evoluțiile pieței – a precizat Radu Rusen. În prezent, piața petrolului este fluctuantă. În 2018, cererea de capacități de transport a fost destul de scăzută în cazul tancurilor de produse petroliere și chimice, dar spre sfârșitul anului s-a constatat o revigorare. Rămâne de văzut care vor fi evoluțiile viitoare”.

În continuare, la bordul „Histriei Atlas” vor fi executate lucrările de armare cu echipamente și instalații de bord. Probele de mare sunt programate a avea loc în cursul lunii martie, iar botezul navei, cel târziu la începutul lunii aprilie.

XXX

În continuare, Șantierul Naval Constanța are de executat un volum important de lucrări de reparații de nave. Noile reglementări internaționale privind reducerea emisiilor de noxe în atmosferă au relansat piața reparațiilor navale. Începând chiar din acest an, armatorii vor trebui să își modernizeze navele, pentru a se încadra în noile standarde de mediu. Astfel că șantierele navale vor avea numeroase comenzi.

La începutul acestui an, ponderea lucrărilor de construcții în activitatea Șantierului Naval Constanța a fost de circa 80%, iar a celor de reparații navale, de 20%. Se estimează că ponderile medii din 2019 vor ajunge la 60%, pentru construcții noi, și 40%, pentru reparații.

În cei 126 de ani de existență, Șantierul Naval Constanța a construit și livrat 460 de nave, cu o capacitate totală de aproape 5 milioane tdw, din care 92 de nave, totalizând peste 2 milioane tdw, pentru piața externă. La acestea se adaugă un volum uriaș de lucrări de reparații executate la peste 5.500 de nave.

https://www.cugetliber.ro/stiri-economie-snc-a-lansat-la-apa-tancul-de-produse-petroliere-si-chimice-histria-atlas-si-8221-367732?utm_source=cugetliber&utm_medium=site&utm_content=sectiune-Economie&utm_campaign=Articole%20sectiune%20Economie

 

Ministerul Energiei a anunțat vineri că dă undă verede proiectelor petroliere din Marea Neagră. Culmea este că până acum nicio companie petrolieră nu a anunțat că a luat decizia finală de investiție în Marea Neagră. Dimpotrivă, deciziile finale au fost amânate în contextul ultimelor modificări legislative făcute, pentru a analiza impactul acestora.

Ministerul Energiei spune că a emis un act de autorizare pentru efectuarea lucrărilor offshore necesare pentru punerea în producție a gazelor din perimetrul Midia, operat de compania Black Sea Oil&Gas.

În toamnă, Parlamentul a aprobat legea offshore, însă companiile petroliere au anunțat că au nevoie de timp pentru a analiza impactul acesteia în vederea luării deciziei finale de investiție. Între timp a apărut și OUG 114/2018 care plafonează prețul gazelor la nivelul de 68 lei/MWh, timp de trei ani, și introduce o taxă de 2% pe cifra de afaceri.

https://economie.hotnews.ro/stiri-energie-22948148-ministerul-energiei-autorizat-inceperea-productiei-gaze-din-marea-neagra-insa-niciun-operator-nu-luat-pana-acum-decizia-finala-investitie.htm

 

Conform proiectului bugetului de stat pe 2019 publicat de Ministerul Finantelor Publice, unele institutii vor avea cresteri substantiale anul acesta.

O crestere semnificativa a bugetelor este prevazuta pentru Ministerul Transporturilor – 11,661 miliarde de lei (+54,9%) si Ministerul Economiei – 620,356 milioane de lei – 162,9%.

Guvernul promite, pentru 2019, investitii in infrastructura de transport, astfel pentru aceasta au fost alocate 5,6 miliarde lei, din care 4,1 miliarde de lei aferente proiectelor finantate din fonduri europene.

Investitiile, repartizate in principal intre Programul National de Dezvoltare Locala, Compania de Investitii si Infrastructura de Transport, ajung astfel la 4,57% din PIB.

Potrivit cifrelor Executivului, PIB-ul României va depasi 1.022.500 milioane lei anul acesta, iar cresterea economica prevazuta este de 5,5%.

Veniturile bugetului general consolidat proiectate pentru 2019 sunt estimate la 341,4 miliarde de lei, respectiv 33,4% din PIB. Cele mai mari venituri sunt inregistrate la contributiile de asigurari sociale, 11,5%, TVA, 6,8 %, accize 3%, impozit pe salarii si pe venit 2,3 % din PIB.

Cheltuielile bugetului general consolidat pentru anul 2019 sunt estimate la 367,5 miliarde lei, ceea ce reprezinta 35,9% din PIB.

Ministerul Fondurilor Europene inregistreaza, dintre ministere, cea mai mare crestere a bugetului in acest an fata de cel din 2018, de 183%, iar Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si

Antreprenoriat pierde 28,9% din alocari, conform datelor publicate la 31 ianuarie de catre Ministerul Finantelor.

 

Ministerul Transporturilor primeste mai multi bani in bugetul pe 2019

 

A new project “Bulgaria logistics corridor (Asia-Port Varna-Central Europe) – EU Gateway (EGP)” was officially presented in January, by the president of the NGO Black Sea Economic Zone Cluster (BSECZ) Doichin Nikov and the manager of the project Borislav Nikolov.

The project is expected to develop the region of Varna and North East Bulgaria, in a way similar to the impact that another project had on the Constanta Port on Romanian Black Sea coast and Thracian Economic Zone in Plovdiv region (Central Southern Bulgaria).

The aim of the project is to redirect through Bulgaria a substantial part of the cargo (worth over $300 billion per year) from Asia and the Middle East towards Eastern and Central Europe.

The authors of the project believe that 3-4% of the cargo traffic could be re-directed through the re-export hub in the Varna region. This is expected to contribute $3.9 billion (€3.39 billion) to the Bulgaria gross domestic Pproduct (GDP) and to generate over $400 million (€348 million) in taxes. The project will also reduce the Bulgarian firms’ logistics cost by 10% and create some 48,000 new job positions.

The project was first introduced in July 2017 and its realisation is expected to take seven years. The investments forecast for the first stage of the project are €800 million ($920 million).

The EU Gateway – Business Avenues is an initiative funded by the European Union (EU), created and managed by the Service for Foreign Policy Instruments under the Partnership Instrument.

The programme acts as a bridgehead to provide business support services to European enterprises interested to develop their business in Asia. The initiative was rebranded EU Gateway – Business Avenues following the successful implementation of a pilot to South East Asia.

https://www.portseurope.com/new-project-bulgaria-logistics-corridor-asia-port-varna-central-europe-eu-gateway/