Studiu privind legăturile de transport durabile cu Asia Centrală 30.06.2023 (C.E.)

Studiu privind legăturile de transport durabile cu Asia Centrală 30.06.2023 (C.E.)

Pentru a promova abordarea cuprinzătoare, durabilă, bazată pe norme și centrată pe oameni a conectivității și pentru a contribui la punerea în aplicare a Strategiei UE privind Asia Centrală (2019) și a Strategiei „Global Gateway” (2021), Comisia Europeană a realizat un studiu privind coridoarele de transport durabile care leagă Europa de Asia Centrală. Studiul a fost condus și finanțat de Comisia Europeană și implementat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în perioada noiembrie 2021 – iunie 2023.

Studiul a avut două obiective:

  1. Identificarea celor mai durabile coridoare de transport care leagă cele cinci republici din Asia Centrală (Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Turkmenistan și Uzbekistan) cu rețeaua transeuropeană de transport extinsă a UE (TEN-T), în urma unei evaluări a coridoarelor bazate pe criterii stricte de durabilitate, în care ar fi luate în considerare sustenabilitatea ecologică, socială, economică, fiscală/a datoriei, precum și viabilitatea politică.
  2. Propunerea de acțiuni-cheie pentru dezvoltarea coridoarelor – atât în ceea ce privește infrastructura fizică (conectivitatea dificilă), cât și mediul favorabil (conectivitatea nepoluantă), inclusiv prioritizarea acestora pe baza unei abordări coerente și durabile a dezvoltării coridoarelor de transport.

Din punct de vedere geografic, studiul a evaluat coridoarele existente și potențiale care ar asigura cele mai durabile conexiuni de transport între toate cele cinci republici din Asia Centrală (Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Turkmenistan și Uzbekistan) și Rețeaua transeuropeană de transport a UE (TEN-T), care acoperă cele 27 de state membre ale UE, dar și extinderi la Balcanii de Vest, țările Parteneriatului estic (inclusiv Caucaz) și Türkiye.

Acest lucru a fost realizat în urma evaluării situației actuale a rețelelor de transport din regiune, precum și a consultărilor cu părțile interesate, inclusiv nu numai cu țările din Asia Centrală, ci și cu statele membre ale UE, sectorul privat, organismele relevante ale ONU, organizațiile și asociațiile internaționale relevante, instituțiile financiare internaționale (IFI), organizațiile societății civile, grupurile de interese și multe altele.

Studiul (rezultatele complete disponibile mai jos) identifică 33 de necesități dificile de investiții în infrastructură în întreaga regiune (legate de modernizarea/reconstrucția căilor ferate/drumurilor existente, de legăturile feroviare/rutiere suplimentare, extinderea flotei, extinderea capacității portuare, materialul rulant, centrele logistice, antrepozitarea etc.), precum și 7 acțiuni coordonate privind măsurile de conectivitate fără caracter obligatoriu (facilitatea comerțului, măsurile de reglementare, digitalizarea, armonizarea tarifelor, procedurile vamale, controalele la frontieră, interoperabilitatea, liberalizarea pieței etc.). Toate acestea sunt acțiuni specifice, concrete, realizabile și realiste, care pot contribui la competitivitatea, atractivitatea economică și eficiența operațională a conexiunilor transcaspice de transport și pot oferi tuturor celor cinci țări din Asia Centrală oportunități de a-și maximiza dezvoltarea economică durabilă printr-o legătură mai bună între ele – și cu Europa.

RO – Conexiuni de transport durabile între Europa și Asia Centrală
EN – Sustainable transport connections between Europe and Central Asia

https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/international-relations/study-sustainable-transport-connections-central-asia_en

Atasamente