Proiectul Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

Proiectul Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime – S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

Proiectul Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

Data publicării: 30.07.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 10.08.2020

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Schimbări preconizate

Având în vedere prevederile:
– art.1,alin.(1) OMTIC 991/2020 – „Se instituie obligativitatea efectuării serviciului de pilotaj al navelor maritime și fluviomaritime în porturile aflate în administrarea Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” – S.A. Constanța”;
– art.4 – „Până la data de 31 decembrie 2020, administrațiile portuare și/sau de cale navigabilă prevăzute la art. 1-3 trebuie să organizeze corpul propriu de piloți și să ia toate măsurile necesare din punct de vedere financiar, organizatoric și logistic pentru desfășurarea serviciului de pilotaj, potrivit legii”,
Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa va prelua activitatea de pilotaj începand cu luna decembrie 2020 și va organiza în acest sens, corpul propriu de piloţi luând toate măsurile necesare din punct de vedere financiar, organizatoric şi logistic pentru desfăşurarea serviciului de pilotaj, potrivit legii.
Serviciul de pilotaj al navelor maritime şi fluviomaritime prevăzut, se va asigura prin corpul propriu de piloţi ai Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa.
Influențele valorice ale indicatorilor economico-financiari ce decurg din preluarea activității de pilotaj de către Compania Națională “Administratia Porturilor Maritime”- S.A. Constanța pentru luna decembrie 2020, au condus la majorarea cheltuielilor totale cu suma de 1.950 mii lei (cheltuieli aferente activității de pilotaj pentru luna decembrie 2020) în proiectul de buget de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 față de cheltuielile totale aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, prin HG nr.234/2020.
Majorarea veniturilor în proiectul de buget de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 fată de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin HG nr.234/2020, cu suma de 1.950 mii lei, a avut la bază analiza veniturilor realizate la 3 luni 2020 și estimarea veniturilor pe următoarele 9 luni, această creștere având scopul de a acoperi cheltuielile pentru activitatea de pilotaj din luna decembrie 2020, fapt care a condus la menținerea rezultatului brut aprobat inițial de 113.510 mii lei și, implicit la menținerea repartizării profitului pe anul 2020.
Față de nivelul bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2020 în baza HG nr. 234/26.03.2020, societatea propune un proiect de buget de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020, cu o creștere a veniturilor totale cu 0,48%, o creștere a cheltuielilor totale cu 0,67%, menținerea rezultatului brut aprobat inițial de 113.510 mii lei și, implicit menținerea repartizării profitului pe anul 2020, așa cum a fost aprobat prin HG nr.234/26.03.2020.
Compania Nationala “Administratia Porturilor Maritime” S.A. – Constanța a propus în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 următoarele modificări ale indicatorilor economico – financiari, față de bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, aprobat prin HG nr.234/2020:
– suplimentarea cu 65 posturi a organigramei societătii;
– creșterea veniturilor totale cu 0,48%.Majorarea veniturilor a avut la bază analiza veniturilor realizate la 3 luni 2020 și estimarea veniturilor pe următoarele 9 luni, această creștere având scopul de a acoperi cheltuielile pentru activitatea de pilotaj din luna decembrie 2020. Acest lucru a dus la menținerea rezultatului brut aprobat inițial de 113.510 mii lei și, implicit la menținerea repartizării profitului pe anul 2020.Aceasta majorare este posibilă având în vedere faptul că, în execuția bugetară la 31.03.2020, se înregistrează venituri conjuncturale la nivelul cheltuielilor conjuncturale, urmarea refacturării către armatorul navei Qeen Hind eșuată în Portul Midia, a contravalorii tuturor prestațiilor efectuate de terțe persoane și de către companie cu ocazia ranfluării navei respective;
– creșterea cheltuielilor totale cu 0,67%, din care cheltuielile cu personalul au crescut cu 1,54%;
– creșterea cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale cu 0,19%;
-menținerea rezultatului brut în valoare de 113.510 mii lei și, implicit menținerea repartizării profitului pe anul 2020, așa cum a fost aprobat prin HG nr.234/26.03.2020.
Compania Națională “Administrația Porturilor Maritime” SA – Constanța nu a înregistrat în anul 2019 plăti restante și nu va înregistra nici în anul 2020.
Căstigul mediu brut pe salariat, programat în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020, a crescut cu 1,13% față de cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 prin HG nr.234/2020.
Productivitatea muncii, calculată în unități valorice pe total, programată în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020, va înregistra o ușoară diminuare cu 0,53%, influențată de creșterea cheltuielilor cu salariile prin angajarea unui număr de 65 persoane aferent activitații de pilotaj pentru luna decembrie 2020.
Sursele de finanțare a investițiilor, programate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020, în valoare de 232.997 mii lei, au rămas nemodificate față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 prin HG. nr.234/2020.
Cheltuielile pentru investiții, programate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 în sumă de 232.997 mii lei, au rămas de asemenea nemodificate față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 prin HG. nr.234/2020.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3055-hg30072020de

Atasamente