Proiectul Hotărâre a Guvernului pentru actualizarea anexei nr. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 50/2001 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere privind controlul statului portului în regiunea Mării Negre, semnat la Istanbul la 7 aprilie 2000

Proiectul Hotărâre a Guvernului pentru actualizarea anexei nr. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 50/2001 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere privind controlul statului portului în regiunea Mării Negre, semnat la Istanbul la 7 aprilie 2000

Proiectul Hotărâre a Guvernului pentru actualizarea anexei nr. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 50/2001 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere privind controlul statului portului în regiunea Mării Negre, semnat la Istanbul la 7 aprilie 2000

Data publicării: 30.07.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 10.08.2020

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Prin actualizarea anexei nr. 2. privind Plata contribuției anuale a părții române în conformitate cu Memorandumul de înțelegere privind controlul statului portului în regiunea Mării Negre, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor desemnat să aducă la îndeplinire prevederile Memorandumului de înțelegere privind controlul statului portului în regiunea Mării Negre, va avea posibilitatea să onoreze plata contribuției anuale a părții române, care se face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3054-hg30072020dtn

Atasamente