Proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea şi completarea ordonanței de urgență nr. 60 / 2022 privind stabilirea cadrului instituţional și financiar de implementare și gestionare a fondurilor alocate României din Fondul pentru Modernizare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea şi completarea ordonanței de urgență nr. 60 / 2022 privind stabilirea cadrului instituţional și financiar de implementare și gestionare a fondurilor alocate României din Fondul pentru Modernizare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Data publicării: 09.08.2023
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 21.08.2023

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

Prezentul proiect de act normativ actualizează cadrul legislativ național pentru gestionarea fondurilor alocate României din Fondul pentru Modernizare, conform Directivei (UE) 2023/959 de modificare a Directivei 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii și a Deciziei (UE) 2015/1814 privind înființarea și funcționarea unei rezerve pentru stabilitatea pieței aferentă schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

Totodată, propunerea de actualizare ale sectoarelor prioritare finanțate din Fondul pentru Modernizare conform Directivei (UE) 959/2023, conduce la modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar de implementare și gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în sensul consolidării unui cadru de coordonare eficient între autoritățile publice centrale care să asigure:

– identificarea și prioritizarea nevoilor de investiții din sectoarele relevante dezvoltării României;

– transferul gestionării și coordonării fondurilor către autoritățile publice centrale cu atribuții de specialitate în coordonarea politicilor naționale relevante

– atingerea obiectivelor naționale prin crearea de sinergii între diferitele surse de finanțare  și asigurarea complementarității acestora și astfel, reducerea presiunii asupra bugetului de stat

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/4753-oug09082023dgpet

Atasamente