Proiectul de ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI privind derogarea de la alineatul (3) al articolului 27 din Legea nr. 55/2020

Proiectul de ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI privind derogarea de la alineatul (3) al articolului 27 din Legea nr. 55/2020

 

Data publicării: 04.12.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 15.12.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

În acest context, se propune adoptarea unei măsuri legislative prin care Autoritatea Navală Română și Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) Constanța, Autoritatea Rutiere Române – ARR și Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – ISCTR, instituții publice cu atribuții specifice, aflate în subordinea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, să beneficieze de o derogare de la aplicarea prevederilor art.27 alin.3 din Legea nr.55/2020, strict pentru ocuparea, în condițiile legii, a posturilor vacante în cadrul structurilor de specialitate din cadrul instituțiilor

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3199-hg27112020de

Atasamente