Proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru punerea în aplicare a prevederilor Convenţiei privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), adoptată la 23 februarie 2006 la Geneva, la cea de-a 94-a sesiune a Organizaţiei Internaţionale a Muncii și a amendamentelor din 2014 la aceasta, precum și a Acordului încheiat între Asociația Armatorilor din Comunitatea Europeană (ECSA) și Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) cu privire la Convenția privind munca din domeniul maritim din 2006

Proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru punerea în aplicare a prevederilor Convenţiei privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), adoptată la 23 februarie 2006 la Geneva, la cea de-a 94-a sesiune a Organizaţiei Internaţionale a Muncii și a amendamentelor din 2014 la aceasta, precum și a Acordului încheiat între Asociația Armatorilor din Comunitatea Europeană (ECSA) și Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) cu privire la Convenția privind munca din domeniul maritim din 2006

Data publicării: 04.03.2022
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 15.03.2022

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Instituirea cadrului legislativ prin care se garantează a fi acordate navigatorilor cele şase ramuri de protecţie socială: ingrijirile medicale, indemnizațiile de boală, indemnizațiile pentru șomaj, indemnizațiile pentru pensie, indemnizațiile în caz de accidente de muncă sau boală profesională, indemnizațiile familiale.

Obligativitatea armatorilor români şi străini de a:
– introduce în contractele de angajare ale navigatorilor standardele minime impuse de MLC 2006 și de amendamentele din 2014 la aceasta;
– asigura la bordul navelor condiţii minime de muncă şi viaţă conform prevederilor MLC 2006 și amendamentelor din 2014 la aceasta;
– constitui o garanţie minimă care să acopere cheltuielile membrilor de echipaj în caz de abandon;
– asigura repatrierea navigatorilor.

Obligaţia agenţiilor de recrutare şi plasare a navigatorilor de a:

– constitui o garanţie minimă care să acopere cheltuielile și repatrierea navigatorilor plasaţi la bordul navelor, în caz de abandon;
– plasa personal navigant doar pe nave ai căror proprietari respectă prevederile MLC 2006 și amendamentele din 2014 la aceasta.

Obligațiile Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prin Autoritatea Navală Română de:

– certificare a navelor româneşti care efectuează voiajuri internaţionale şi de verificare a tuturor navelor româneşti la care se aplică prevederile MLC 2006 și amendamentele din 2014 la aceasta;
– verificare a navelor care arborează pavilion străin care intră în apele naţionale navigabile privind respectarea prevederilor MLC 2006 și a amendamentelor din 2014 la aceasta;
– autorizare şi verificare a agenţiilor de recrutare şi plasare pentru respectarea prevederilor MLC 2006 și amendamentelor din 2014 la aceasta;
– implicare în repatrierea tuturor navigatorilor români în caz de abandon.

Documente supuse consultării

Instrument de motivare
Text proiect
Anexa

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3820-hg02032022drtacm-2

Atasamente