Proiectul de Ordonanta a Guvernului pentru completarea unor acte normative in domeniul transportului naval

Proiectul de Ordonanta a Guvernului pentru completarea unor acte normative in domeniul transportului naval

 

Data publicării: 14.01.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 27.01.2020

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Prin prezentul proiect de act normativ se urmărește completarea Legii nr. 214/2015 pentru ratificarea Convenției privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), adoptată la 23 februarie 2006 la Geneva, la cea de-a 94-a sesiune a Organizației Internaționale a Muncii, precum și a Amendamentelor din 2014 la Convenția privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), aprobate în cadrul celei de-a 103-a sesiuni a Organizației Internaționale a Muncii la Geneva la 11 iunie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 636 din 21 august 2015, a Legii nr. 31/2016 pentru aderarea României la Convenția internațională de la Nairobi privind îndepărtarea epavelor, adoptată la Nairobi la 18 mai 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 219 din 24 martie 2016 și respectiv, a Legii nr. 229/2017 pentru aderarea României la Convenția internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit, adoptată la Londra la 7 iulie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 969 din 07 decembrie 2017 (norme primare) cu câte o dispoziție conform căreia ”În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor va elabora și va supune spre aprobare Guvernului norme metodologice de punere în aplicare a prevederilor convenției (…)” pentru a fi legal posibilă emiterea de hotărâri de Guvern de aprobare a normelor metodologice (norme secundare), conform art. 108 alin. (2) din Constituția României, republicată.

Prin modificarea propusă se va respecta și principiul ierarhiei actelor normative prevăzut la art. 4 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/2734-og14012020dtn

Atasamente