Proiectul de Ordinul al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 411/2016 privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, așa cum a fost amendată, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.380(94) a Comitetului de siguranță maritimă din 21 noiembrie 2014

Proiectul de Ordinul al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 411/2016 privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, așa cum a fost amendată, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.380(94) a Comitetului de siguranță maritimă din 21 noiembrie 2014

 

Proiectul de Ordinul al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 411/2016 privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, așa cum a fost amendată, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.380(94) a Comitetului de siguranță maritimă din 21 noiembrie 2014

Data publicării: 07.07.2020
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 20.07.2020

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Organizația Maritimă Internațională (OMI), înființată prin Convenția de la Geneva din 1948, cu sediul la Londra, este instituția specializată din sistemul Națiunilor Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaționale și are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic și organizatoric pentru asigurarea siguranței navigației, securității navelor și a instalațiilor portuare și prevenirii poluării mediului marin de către nave. România este stat membru al acestei organizații ca urmare a aderării, prin Decretul Consiliului de Stat nr. 114/1965, la Convenția de la Geneva din 1948 privind crearea OMI și în prezent este parte la toate convențiile internaționale principale privind siguranța maritimă, securitatea maritimă și prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida organizației.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în materie.

Una dintre cele mai importante convenții privind siguranța navigației adoptate de OMI este Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (Convenția SOLAS 1974), la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979. Prevederile anexei la această convenție, structurată în treisprezece capitole, care cuprinde reguli privind construcția, dotarea și operarea navelor maritime, sunt perfecționate continuu prin rezoluții de amendare, adoptate în cadrul sesiunilor Comitetului de siguranță maritimă (MSC) al OMI; menționăm că toate amendamentele intrate în vigoare pe plan internațional au fost implementate în legislația națională prin acte normative specifice.

La sesiunea 94 a MSC din noiembrie 2014, prin Rezoluția MSC.380(94) au fost adoptate noi amendamente la Convenția SOLAS 1974. Aceste amendamente au fost acceptate de România în temeiul legii și publicate în Monitorul Oficial, pe baza versiunii în limba engleză, prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 411/2016.

Una dintre problemele care se doresc a fi reglementate prin amendamentele introduse prin MSC.380(94) o reprezintă modul de determinare a masei containerelor încărcate cu marfă. Această determinare se precizează că poate fi făcută printr-una din următoarele două metode:

1. fie prin cântărirea containerului încărcat, utilizând un echipament calibrat și certificat;

2. fie prin cântărirea tuturor ambalajelor și articolelor de marfă, incluzând masa paleților, fardajului și a oricărui alt material pentru arimare, ce urmează să fie încărcate în container, și adăugând tara containerului la suma diferitelor mase, utilizând o metodă certificată aprobată de către autoritatea competentă a statului în care a fost terminată încărcarea containerului.

Pentru cea de-a doua metodă rezoluția prevede ca administrațiile statelor parte la Convenția SOLAS 1974 să emită proceduri autorizate în acest sens.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3027-omtic07072020dtn

Atasamente