Proiectul de Ordin comun al viceprim-ministrului, ministrului transporturilor și infrastructurii și al ministrului investițiilor și proiectelor europene privind aprobarea elementelor de cost semnificative pentru proiectele de infrastructură de transport naval și aerian de interes național si european

Proiectul de Ordin comun al viceprim-ministrului, ministrului transporturilor și infrastructurii și al ministrului investițiilor și proiectelor europene privind aprobarea elementelor de cost semnificative pentru proiectele de infrastructură de transport naval și aerian de interes național si european

Astăzi, 10 august 2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:

Ordin comun al viceprim-ministrului, ministrului transporturilor și infrastructurii și al ministrului investițiilor și proiectelor europene privind aprobarea elementelor de cost semnificative pentru proiectele de infrastructură de transport naval și aerian de interes național si european

Scurtă descriere

Criza provocată de conflictul militar din regiunea Mării Negre a afectat piața construcțiilor din întreaga Uniune Europeană, având în vedere că Ucraina este principalul furnizor și producător de oțel și materie primă pentru piața europeană a construcțiilor. Consecința imediată a fost o creștere semnificativă a prețurilor la materiale, determinând creșteri și de peste 40% la unele materiale utilizate în proiectele de infrastructură, cum sunt: oțelul, fierul-beton sau structuri metalice si cabluri izolate si neizolate care urmează a fi reflectate în indicele de cost total în construcții, un indice compozit care cumulează impactul creșterii cheltuielilor materiale, manoperă, utilaje și transport asupra prețului contractelor de achiziție legal încheiate pentru care finanțarea este asigurată din fonduri externe nerambursabile. Indicele de cost total în construcții este comunicat de Institutul Național de Statistică.

Prin raportare la contextul economic actual, privind creșterile semnificative reflectate în costurile suplimentare generate de implementarea contractelor aferente obiectivelor de investiții de interes național/european, pentru procedurile de atribuire publicate după data intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022, care au ca obiect execuția lucrărilor sau proiectarea și execuția lucrărilor de infrastructură de transport naval și aerian și pentru care nu s-a împlinit termenul limită de depunere a ofertelor, beneficiarii fondurilor externe nerambursabile vor include în documentațiile de atribuire formula de ajustare menționată la art. 31 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 64/2022, folosind elementele de cost prevăzute în Anexa 1 și Anexa 2.

Astfel, prin prezentul proiect de ordin se urmărește aprobarea elementelor de cost pentru proiectele de infrastructură de transport naval și aerian de interes național și european, astfel cum acestea sunt prevăzute în anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la prezentul proiect de ordin.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

Instrument motivare
textul complet al proiectului actului respectiv + Anexe

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/4076-omti10082022dtn

Atasamente