Proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1472/2018 pentru aprobarea cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară

Proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1472/2018 pentru aprobarea cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară

Data publicării: 02.03.2022

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 14.03.2022

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1472/2018 pentru aprobarea cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 844 din 4 octombrie 2018 a transpus Directiva (UE) 2016/1629 a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 septembrie 2016 de stabilire a cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară, de modificare a Directivei 2009/100/CE şi de abrogare a Directivei 2006/87/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 252 din 16 septembrie 2016, aşa cum a fost amendată prin Directiva delegată (UE) 2018/970 a Comisiei din 18 aprilie 2018 de modificare a anexelor II, III şi V la Directiva (UE) 2016/1.629 a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 174/15 din 10 iulie 2018.

Ulterior acest ordin a fost modificat şi completat urmare a amendării în mod repetat a Directivei (UE) 2016/1629.

Comitetul european pentru elaborarea de standarde în domeniul navigației interioare (CESNI), instituit la 3 iunie 2015 în cadrul Comisiei Centrale pentru Navigația pe Rin (CCNR), cu scopul de a elabora standarde tehnice pentru căile navigabile interioare în diverse domenii, în special în ceea ce privește navele, tehnologia informației și echipajul, a adoptat, un nou standard european de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară, standardul ES-TRIN 2021/1.

De asemenea, urmare a comunicărilor diverselor state membre ale Uniunii Europene a fost actualizată lista căilor navigabile interioare ale Uniunii. Prin urmare, Directiva (UE) 2016/1629 a trebuit modificată în consecință.

Astfel, a fost publicat Regulamentul delegat (UE) 2021/1308 al Comisiei din 28 aprilie 2021 de modificare a anexelor I și II la Directiva (UE) 2016/1629 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește modificarea listei căilor navigabile interioare ale Uniunii și a cerințelor tehnice minime aplicabile construcțiilor navale.

Acest regulament menţionează la art. 2 necesitatea aplicării noi ediţii a standardului tehnic ce conţine cerinţe tehnice pentru navele de navigaţie interioară ES-TRIN 2021.

Ca modificări mai importante introduse prin standardul ES-TRIN 2021/1 faţă de ediţia anterioară sunt modificarea reglementărilor privind distanța de siguranță, bordul liber și scările de pescaj, stingătoarele portabile, uşile încăperilor de locuit, echipamentul navelor de agrement, încăperile de maşini la navele de pasageri, coborârea celor două praguri ale nivelului de zgomot pentru o navă aflată în voiaj sau staţionară, utilizarea echipamentului personal de protecție auditivă, introducerea reglementărilor referitoare la bateriile litiu-ion, alimentarea cu gaz natural lichefiat (GNL), recunoașterea unei ancore speciale cu masă redusă, clarificările privind valabilitatea certificatului Uniunii pe Rin, actualizarea referințelor la standardele europene și internaționale şi a prevederilor tranzitorii.

Ținând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, devine necesară introducerea în legislaţia română a prevederilor acestui regulament.

Prin acest proiect de act normativ se va abroga Anexa nr. 1 a OMT nr. 1472/2018, în continuare aplicându-se Anexa I a Regulamentului delegat (UE) 2021/1308 și se va modifica Anexa nr. 2 a OMT nr. 1472/2018 cu amendamentele ES-TRIN 2021/1 ce au fost adoptate la 28 octombrie 2021 de către CESNI ca și ”Sumarul modificărilor aduse cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară incluse în proiectul ES-TRIN 2021”, ce au fost publicate pe site-ul CESNI.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3818-omti01032022dtn

Documente supuse consultării

Instrument de motivare
Text proiect

Atasamente