Proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii pentru publicarea acceptării Liniilor directoare din 2017 referitoare la aspecte suplimentare ale Codului tehnic NOX 2008 privind cerinţele specifice ale motoarelor diesel navale prevăzute cu dispozitive de reducere catalitică selectivă (SCR), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.291(71) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 7 iulie 2017 și pentru publicarea acceptării amendamentelor la Liniile directoare din 2017 referitoare la aspecte suplimentare ale Codului tehnic NOX 2008 privind cerinţele specifice ale motoarelor diesel navale prevăzute cu dispozitive de reducere catalitică selectivă (SCR), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.313(74) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 17 mai 2019

Proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii pentru publicarea acceptării Liniilor directoare din 2017 referitoare la aspecte suplimentare ale Codului tehnic NOX 2008 privind cerinţele specifice ale motoarelor diesel navale prevăzute cu dispozitive de reducere catalitică selectivă (SCR), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.291(71) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 7 iulie 2017 și pentru publicarea acceptării amendamentelor la Liniile directoare din 2017 referitoare la aspecte suplimentare ale Codului tehnic NOX 2008 privind cerinţele specifice ale motoarelor diesel navale prevăzute cu dispozitive de reducere catalitică selectivă (SCR), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.313(74) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 17 mai 2019

Data publicării: 08.11.2022
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 21.11.2022

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

Codul Tehnic NOx a intrat în vigoare în temeiul legii și a fost publicat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 216/2007. Acest instrument internațional a fost revizuit de OMI, noul conținut (Codul Tehnic NOx 2008) fiind adoptat prin Rezoluția MEPC.177(58), și publicat prin Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 633/2010.

Ulterior, Codul Tehnic NOx 2008 a mai fost amendat prin Rezoluțiile MEPC.217(63), MEPC.251(66), MEPC.272(69) și MEPC 317(74). Aceste rezoluții sunt intrate în vigoare în temeiul legii și au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin ordine ale ministrului transporturilor.

Experiența acumulată de statele membre ale OMI, exigențele tot mai sporite privind protecția mediului, dar și progresele tehnice continue au condus la concluzia că este necesară o nouă amendare a Codului tehnic NOx 2008.

Astfel, la cea de-a șaptezeci și una sesiune a MEPC a fost adoptată la 7 iulie 2017, Rezoluția MEPC.291(71) privind stabilirea noilor Linii directoare din 2017 referitoare la aspectele suplimentare ale Codului tehnic NOX 2008 privind cerinţele specifice ale motoarelor diesel navale prevăzute cu dispozitive de reducere catalitică selectivă (SCR), iar la cea de-a șaptezeci și patra sesiune a sa, a fost adoptată la 17 mai 2019, Rezoluția MEPC.317(74), care aduce noi amendamente Liniilor directoare din 2017 referitoare la aspecte suplimentare ale Codului tehnic NOX 2008 privind cerinţele specifice ale motoarelor diesel navale prevăzute cu dispozitive de reducere catalitică selectivă (SCR).

Aceste rezoluții fac totodată obiectul prezentului proiect de ordin, înlocuind Rezoluțiile MEPC.198(62) și MEPC 260.(68) adoptate de Comitetul pentru protectia mediului marin la 15 mai 2015 și prin care au fost stabilite amendamentele liniilor directoare din 2011 referitoare la aspecte suplimentare ale Codului tehnic NOx 2008 privind cerințele specifice ale motoarelor diesel navale prevăzute cu dispozitive de reducere catalitică selectivă (SCR) (Rezoluţia MEPC.198(62)).

Prin adoptarea Liniilor directoare din 2017 referitoare la aspecte suplimentare ale Codului tehnic NOx 2008 privind cerințele specifice ale motoarelor diesel navale prevăzute cu dispozitive de reducere catalitică selectivă (SCR), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.291(71) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 7 iulie 2017 și a amendamentelor la Liniile directoare din 2017 referitoare la aspecte suplimentare ale Codului tehnic NOx 2008 privind cerințele specifice ale motoarelor diesel navale prevăzute cu dispozitive de reducere catalitică selectivă (SCR), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.313(74) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 17 mai 2019, încercările ulterioare la bordul navei vor fi în mod inevitabil limitate în ceea ce priveşte amploarea şi precizia, dar ele vor servi la deducerea valorilor parametrilor emisiei şi la confirmarea că motoarele sunt instalate, funcţionează şi sunt întreţinute în conformitate cu specificaţiile producătorului şi că orice reglaje sau modificări nu se abat de la normele de emisie stabilite de către producător la încercarea şi certificarea iniţială.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

Instrument motivare
Textul complet al proiectului actului respectiv
Anexa, Anexa

Atasamente