Proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii pentru aprobarea formei și conținutului raportului de inspecție pentru agențiile de furnizare navigatori

Proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii pentru aprobarea formei și conținutului raportului de inspecție pentru agențiile de furnizare navigatori

Data publicării: 5.09.2022
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 15.09.2022

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

Legea nr. 214/2015 pentru ratificarea Convenției privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), adoptată la 23 februarie 2006 la Geneva, la cea de-a 94-a sesiune a Organizației Internaționale a Muncii, precum şi a Amendamentelor din 2014 la Convenția privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), aprobate în cadrul celei de-a 103-a sesiuni a Organizației Internaționale a Muncii la Geneva la 11 iunie 2014, cu completările ulterioare, instituie un sistem eficace de securitate financiară pentru a proteja drepturile navigatorilor în cazul abandonării lor și de a acorda despăgubiri pentru cererile contractuale în caz de deces sau incapacitate pe termen lung a navigatorilor ca urmare a unui accident de muncă, a unei boli profesionale sau a unui risc profesional.

Având în vedere că este necesar a fi consolidat şi optimizat sistemul existent privind condițiile de muncă, sănătatea şi securitatea în muncă, precum şi protecţia socială a lucrătorilor din sectorul transportului maritim, sector predominant transfrontalier, în raport cu noul cadru de reglementare ce vizează contractele de muncă, orele de muncă, repatrierea, protecția sănătății și siguranței, asistența medicală, dezvoltarea competențelor și a carierelor navigatorilor, creat ca urmare a intrării în vigoare a MLC 2006 şi a amendamentelor din 2014 la aceasta, incluzând modificările aduse prin Directiva (UE) 2018/131 Consiliului din 23 ianuarie 2018 de punere în aplicare a Acordului încheiat între Asociația Armatorilor din Comunitatea Europeană (ECSA) și Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) pentru modificarea Directivei 2009/13/CE în conformitate cu modificările din 2014 la Convenția privind munca din domeniul maritim din 2006, astfel cum au fost aprobate de Conferința Internațională a Muncii la 11 iunie 2014,

Luând în considerare prevederile art. 15 alin. (5) din secțiunea a 5-a a Capitolului III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 50/2022 pentru reglementarea muncii în domeniul maritim care stipulează că forma și conținutul raportului de inspecție pentru agențiile de furnizare navigatori se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii,

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii prin Autoritatea Navală Română are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a asigura dreptul navigatorilor la condiții de muncă decente și să contribuie la crearea condițiilor de concurență loială pentru agențiile de furnizare navigatori.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

· Instrument motivare
· Textul complet al proiectului actului respectiv
· Anexa

Sursa: http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/4105-omti02092022dtn