Proiectul de ORDIN al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1532/2017 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiții în infrastructura portuară și în infrastructura locală intermodală/multimodală

Proiectul de ORDIN al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1532/2017 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiții în infrastructura portuară și în infrastructura locală intermodală/multimodală

 

Data publicării: 06.11.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 17.11.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1532/2017 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiții în infrastructura portuară și în infrastructura locală intermodală/multimodală, aferentă Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM 2014-2020), Axa Prioritară 1, Obiectivul specific 1.3 – Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală, și Axa Prioritară 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, obiectivul specific 2.4 – Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi are ca temei modificările aduse la Regulamentul (UE) nr.651/2014, articolul 2, punctul 5, Comisia a decis să prelungească cu trei ani perioada de aplicare a normelor privind ajutoarele de stat care ar expira la sfârșitul anului 2020:

„Art.2. 5.Regulamentul se aplică până la 31 decembrie 2023”.

Urmare prelungirii perioadei de aplicare a Regulamentului (UE) nr.651/2014 al Comisiei este necesară și prelungirea perioadei de aplicare a măsurii de ajutor de stat exceptate în temeiul regulamentului și instituită prin Ordinul nr.1532/2017, astfel cum a fost modificată prin Ordinul nr.975/2019.

Schema instituită prin Ordinul nr.1532/2017, cu modificările ulterioare se modifică, astfel încât aplicabilitatea să fie extinsă până la data de 31.12.2023.

De asemenea, ținând cont de schimbările organizatorice la nivelul furnizorului de ajutor de stat și administratorului schemei, schema a fost actualizată cu noile denumiri ale ministerelor implicate, respectiv Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, dar și cu adresele oficiale de internet ale furnizorului și administratorului schemei de ajutor de stat.

La art.15 alin (2) și la art.17 alin (2) a fost actualizată defalcarea bugetului schemei pe ani ca urmare a prelungirii valabilității schemei.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3165-omtic06112020dtn

Atasamente