Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor transporturilor privind aprobarea Planului de Securitate portuară a porturilor Medgidia, Basarabi, Ovidiu, Luminița și a facilitățiilor portuare Ecluzele Cernavodă, Agigea, Ovidiu și Năvodari aparţinând Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile” S.A. Constanța

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor transporturilor privind aprobarea Planului de Securitate portuară a porturilor Medgidia, Basarabi, Ovidiu, Luminița și a facilitățiilor portuare Ecluzele Cernavodă, Agigea, Ovidiu și Năvodari aparţinând Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile” S.A. Constanța

Data publicării: 30.10.2018

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 12.11.2018

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 80/2003 privind acceptarea de către România a amendamentelor la Convenţia internaţională pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare 1974, amendată, şi a Codului internaţional pentru securitatea navelor şi facilităţilor portuare, adoptate la Conferinţa Organizaţiei Maritime Internaţionale, Legea nr. 484/2003, Regulamentul (CE) nr. 725/2004 privind consolidarea securităţii navelor şi instalaţiilor portuare, Hotărârea de Guvern nr. 248/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de implementare a prevederilor Codului internaţional ISPS şi a Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 290/2007 pentru introducerea măsurilor de întărire a securităţii portuare, Ministerul Transporturilor a autorizat pentru facilităţile portuare 10 Societăţi specializate de securitate care să facă evaluarea externă şi să pregătească planurile de securitate în domeniul portuar.
Planul de Securitate Portuară aparţinând C.N. Administraţia Canalelor Navigabile S.A. Constanța a fost întocmit de Societatea Comercială Global Security Operations S.R.L. Constanța, societate autorizată de Ministerul Transporturilor, pentru următoarele zone de interes:
– Portul Medgidia
– Portul Basarabi
– Portul Ovidiu
– Portul Luminița și Facilitățile Portuare Ecluzele
– Cernavodă
– Agigea
– Ovidiu
– Năvodari

Ordinul ministrului transporturilor nr. 290/2007 pentru introducerea măsurilor de întărire a securităţii portuare stabileşte în art.7 alin.(3) necesitatea întocmirii unui ordin de ministru pentru aprobarea Planului de securitate a porturilor şi al facilităţilor portuare aparţinând C.N. Administraţia Canalelor Navigabile S.A. Constanța

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/2179-omt30102018dtn

Atasamente