Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii nr. 846/2023 pentru publicarea unor linii directoare necesare punerii în aplicare a anexei VI la MARPOL, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin rezoluții ale Comitetului pentru protecția mediului marin, precum și pentru abrogarea și modificarea unor acte normative

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii nr. 846/2023 pentru publicarea unor linii directoare necesare punerii în aplicare a anexei VI la MARPOL, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin rezoluții ale Comitetului pentru protecția mediului marin, precum și pentru abrogarea și modificarea unor acte normative

Data publicării: 27.03.2024
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 08.04.2024

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

România a aderat la Protocolul din 1997 și implicit a acceptat anexa VI la MARPOL prin Legea nr. 269/2006. Menţionăm că anexa VI la MARPOL aşa cum a fost revizuită prin MEPC.328(76) a fost publicată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii nr. 999/2022.

Prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii, nr. 846/2023 au fost publicate unele liniile directoare necesare punerii în aplicare a anexei VI la MARPOL, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin rezoluții ale Comitetului pentru protecția mediului marin.

În cadrul OMI, la sesiunea 79 a Comitetului pentru protecția mediului marin au fost adoptate rezoluţiile MEPC.364(79) şi MEPC.365(79) care fac obiectul modificărilor aduse prin prezentul proiect de ordin. Rezoluţia MEPC.364(79) înlocuieşte rezoluţia MEPC.308(73) şi rezoluţiile prin care aceasta a fost amendată ulterior, respectiv rezoluţiile MEPC.322(74) şi MEPC.332(76), prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii nr. 846/2023.

De asemenea, Rezoluţia MEPC.365(79) înlocuieşte rezoluţia MEPC.254(67) şi rezoluţiile prin care aceasta a fost amendată ulterior, respectiv rezoluţiile MEPC.261(68) şi MEPC.309(73), prevăzute în anexa nr. 4 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii nr. 846/2023. Prin urmare este necesară modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii nr. 846/2023, şi anume art. I lit. a) şi d) şi anexele 1 şi 4.

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii asigură ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin statului din acordurile și convențiile internaționale din domeniul său de activitate, la care România este parte.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/5205-omti27032024dtn-5