Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii privind aprobarea Regimului de acceptanță a trenurilor de marfă în stațiile de cale ferată care deservesc porturile maritime Constanța

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii privind aprobarea Regimului de acceptanță a trenurilor de marfă în stațiile de cale ferată care deservesc porturile maritime Constanța

Data publicării: 25.10.2023
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 06.11.2023

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

CNCF „CFR” – S.A., în calitate de administrator al infrastructurii feroviare publice, realizează atât alocarea capacității de infrastructură, în conformitate cu prevederile Legii 202/2016, cu modificările și completările ulterioare, cât și managementul traficului feroviar.

În multe situații se constată perturbarea traficului feroviar, generată de numărul crescut de trenuri de marfă în relația cu Ucraina, în special pe secțiile de circulație care converg spre stațiile de cale ferată care deservesc porturile maritime Constanța.

Cauza acestor situații o constituie lipsa corelării între ritmul de încărcare a vagoanelor cu cel al posibilității reale de descărcare de către operatorii portuari (în condițiile în care aceștia descarcă mărfuri atât din trenuri, cât și din autovehicule și barje). În situația actuală există mai mulți operatori de transport feroviar de marfă (care de multe ori transportă pentru aceeași navă sau aceeași dană de descărcare), și mai mulți operatori portuari, iar între acești actori ai pieței nu există, de regulă, relații contractuale (fiecare dintre ei având contract cu un agent economic care face operațiuni de cumpărare – vânzare, iar uneori și alte firme de import export intervin pe acest lanț).

Lipsa corelării descrisă mai sus și programarea în circulație a multor trenuri care nu au posibilitatea imediată de operare în port generează situații frecvente de așteptare prelungită a primirii trenurilor la operare, staționarea trenurilor făcându-se atât în stații din parcurs cât și în stațiile de cale ferată care deservesc porturile maritime Constanța.

De asemenea, prin faptul că stațiile de cale ferată deservesc mai multe dane portuare, la care se operează de multe ori mărfuri diferite, blocarea cu trenuri care așteaptă descărcarea sau încărcarea a liniilor de primire-expediere a respectivelor stații afectează pe toți operatorii portuari deserviți de stația respectivă.

Pentru a se optimiza activitatea de programare și circulație a trenurilor având ca destinație stațiile care deservesc porturile maritime, CNCF „CFR” – S.A. a demarat o activitate de analiză împreună cu Administrația Porturilor Maritime Constanța, operatorii portuari și operatorii de transport, având ca urmare proiectarea și implementarea unei aplicații informatice pentru programarea circulației trenurilor spre port – denumită IMComm. Prin această aplicație informatică operatorii de transport introduc date privind trenurile pe care doresc să le programeze spre stațiile care deservesc porturi, iar operatorii portuari confirmă data și ora la care pot primi trenurile la operare. În acest fel, se urmărește optimizarea programării circulației trenurilor prin evitarea programării celor care nu au posibilitate de operare în port.

După o fază de testare, CNCF „CFR” – S.A. și toți factorii implicați au decis implementarea acestei aplicații la data de 01 august 2016, rezultatele fiind promițătoare.

Toți factorii implicați în acest proces, și în special operatorii de transport feroviar (care sunt cei mai afectați de situația existentă, prin costurile suplimentare generate de staționarea îndelungată a trenurilor în parcurs) au evidențiat necesitatea actualizării cadrului normativ existent, respectiv emiterea unui ordin de ministru care să reglementeze utilizarea aplicației IMComm, precum și adoptarea unor măsuri de ordin pecuniar care să prevină și să combată comportamentul abuziv al unora dintre factorii implicați în proces.

Scopul actului normativ reprezintă realizarea obiectivelor privind optimizarea proceselor legate de:

  1. programarea circulației trenurilor de marfă care au ca destinație una dintre stațiile care deservesc porturile maritime Constanța;
  2. derularea traficului feroviar de marfă spre și dinspre stațiile care deservesc porturile maritime Constanța;
  3. diminuarea staționării materialului rulant feroviar pe liniile din stațiile care deservesc porturile maritime Constanța;
  4. efectuarea manevrelor necesare pentru introducerea și scoaterea vagoanelor de la fronturile unde efectuează operațiuni de încărcare-descărcare operatorii portuari din porturile maritime Constanța;
  5. efectuarea operațiunilor de încărcare-descărcare de către operatorii portuari din porturile maritime Constanța.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/4905-omti25102023dtf

 

Atasamente