Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii privind aprobarea hărților strategice de zgomot pentru zona Constanța a portului Constanța

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii privind aprobarea hărților strategice de zgomot pentru zona Constanța a portului Constanța

Data publicării: 08.12.2023

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 19.12.2023

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurtă descriere

Legea nr. 121/2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare de la 26 iulie 2019, transpune în legislația națională, prevederile Directivei 2002/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 iunie 2002 privind evaluarea şi gestiunea zgomotului ambiental, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE), seria L, nr. 189 din 18 iulie 2002, şi ale anexei la Directiva (UE) 2015/996 a Comisiei din 19 mai 2015 de stabilire a unor metode comune de evaluare a zgomotului, în conformitate cu Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 168 din 1 iulie 2015.

Această lege abordează unitar la nivel naţional evitarea, prevenirea sau reducerea efectelor dăunătoare, inclusiv a disconfortului, cauzate de expunerea populaţiei la zgomotul ambiant, prin implementarea progresivă a următoarelor măsuri:

– determinarea expunerii la zgomotul ambiant, prin realizarea cartării zgomotului cu metodele de evaluare prevăzute în prezenta lege;

– asigurarea accesului publicului la informaţiile cu privire la zgomotul ambiant şi la efectele sale;

 adoptarea, pe baza rezultatelor cartării zgomotului, a planurilor de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului ambiant, unde este cazul, în special acolo unde nivelurile de expunere pot cauza efecte dăunătoare asupra sănătăţii umane, şi pentru a menţine nivelurile zgomotului ambiant sub valorile- limită, în situaţia în care acestea nu sunt depăşite.

Prin anexa nr. 3 la Ordinul comun al Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor și Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii nr. 1928/1544/2022 privind stabilirea drumurilor principale, căilor ferate principale şi a porturilor, aflate în administrarea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” – S.A., Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa, Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” – S.A. Galaţi şi a Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” – S.A. Giurgiu, pentru care există obligaţia realizării hărţilor strategice de zgomot şi a

planurilor de acţiune au fost stabilite principalele porturi aflate în administrarea Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanța pentru care există obligaţia realizării hărţilor strategice de zgomot.

Înainte ca autoritatea centrală pentru protecția mediului să realizeze raportarea către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 65 lit. d) din Legea 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, datele aferente hărţilor strategice de zgomot elaborate pentru porturile aflate în administrarea Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime”  S.A. Constanța, se aprobă prin ordin al conducătorului autorității centrale pentru transporturi.

Elaborarea hărților strategice de zgomot pentru zona Constanța a portului Constanța s-a realizat în cadrul contractului încheiat între C.N. Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța și SC ENVIRO CONSULT SRL, societate care este atestată ca expert nivel principal EGZA, iar personalul responsabil de îndeplinirea contractului și realizarea planurilor de acțiune este atestat ca expert nivel principal EGZA (https://regexp.ro/pages/lista-experti).

Precizăm faptul că hărţile strategice de zgomot întocmite de către C.N. Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța, pentru zona Constanța a portului Constanța, au fost analizate și evaluate de către Comisia constituită la nivelul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța, care a constatat faptul că documentele depuse respectă precederile legislației actualizate privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, conform cerințelor minime prevăzute în anexa nr. 4 din Legea nr. 121/2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, cu modificările și completările ulterioare și comunicate prin adresa nr. 8889/18.08.2023 – anexată).

Menționăm faptul că din motive tehnico – redacționale și din cauza complexității acestor documente nu considerăm necesară publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Hărțile strategice de zgomot revizuite se găsesc postate pe pagina de internet a Companiei Naționale “Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanța (www.portofconstantza.com).

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/4993-omti08122023dtn-2

Atasamente