Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii privind adoptarea amendamentelor necesare adaptării la progresul științific și tehnic a prevederilor anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii privind adoptarea amendamentelor necesare adaptării la progresul științific și tehnic a prevederilor anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România

Data publicării: 11.03.2021
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 22.03.2021

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:
În prezent, transportul intern și internațional al mărfurilor periculoase se desfășoară în conformitate cu prevederile legislației internaționale reprezentată de Directiva 2008/68/CE, care are ca anexe modale, Regulamentul R.I.D., respectiv Acordurile europene A.D.R. pentru transportul rutier și A.D.N. pentru transportul pe canale navigabile interioare. Directiva menționată este deja transpusă în legislația națională prin HG nr. 1326/2009.

Având în vedere faptul că anexele la Directiva 2008/68/CE se modifică periodic datorită progresului științific și tehnic în domeniul transportului mărfurilor periculoase, Comisia Europeană a adoptat Directiva Delegată (UE) 2020/1833 a Comisiei din 2 octombrie 2020 de modificare a anexelor la Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase pentru a ține seama de progresul științific și tehnic.

Această directivă (2008/68/CE) are ca anexe reglementările modale A.D.R, R.I.D. și A.D.N., versiunile obligatorii de la 1 ianuarie 2021.

Motivul elaborării prezentului proiect de ordin îl constituie necesitatea transpunerii în dreptul intern a Directivei Delegate (UE) 2020/1833, în conformitate cu art. 10 al HG nr. 1326/2009, care prevede că „amendamentele necesare pentru adaptarea anexelor la prezenta hotărâre la progresul științific și tehnic, inclusiv utilizarea tehnologiilor pentru localizare și urmărire, în domeniile reglementate de prezenta hotărâre, în special pentru a lua în considerare modificările aduse A.D.R, R.I.D. și A.D.N., se adoptă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.”.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3327-omti11032021dtr-2

Atasamente:

Proiect ORDIN transp dir 2020-1833
Instrument_motivare ordin transp Dir 2020-1833 
Anexa_ DIRECTIVA 2020 1833