Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2021 la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) adoptat la Geneva la 26 mai 2000 şi a rectificărilor la acestea, precum și a rectificărilor la Regulamentul anexat la ADN aplicabil de la 1 ianuarie 2019, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE – ONU), la Geneva

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2021 la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) adoptat la Geneva la 26 mai 2000 şi a rectificărilor la acestea, precum și a rectificărilor la Regulamentul anexat la ADN aplicabil de la 1 ianuarie 2019, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE – ONU), la Geneva

Data publicării: 23.02.2021
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 08.03.2021

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) a fost adoptat la Conferinţa diplomatică convocată de comun acord de Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite (CEE – ONU) şi de Comisia Centrală pentru Navigaţia pe Rin (CCNR) care a avut loc la Geneva în perioada 22 – 26 mai 2000.

ADN cuprinde Acordul propriu – zis şi Regulamentul anexat la acest Acord. Acordul a fost adoptat pentru stabilirea unor principii şi reguli uniforme în scopul creşterii siguranţei transportului internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare, protecţiei mediului prin prevenirea poluării care ar putea să rezulte din accidente şi incidente în cursul acestor transporturi şi facilitării operaţiunilor de transport şi promovării comerţului internaţional.

Regulamentul anexat la ADN cuprinde prescripţii referitoare la transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare, prescripţii şi proceduri referitoare la inspecţii, la stabilirea certificatelor de conformitate, la agrearea societăţilor de clasificare, derogări, autorizaţii speciale, dispoziţii tranzitorii generale şi dispoziţii tranzitorii suplimentare aplicabile pe căile navigabile interioare specifice.

Prin Legea nr. 159/2008 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 1 octombrie 2008, România a aderat la ADN, adoptat la Geneva la 26 mai 2000. Regulamentul anexat la ADN, publicat în Monitorul Oficial susmenţionat, reprezintă ediţia consolidată aplicabilă de la 1 ianuarie 2007 (ADN 2007).

Urmare activităţii permanente de aliniere la progresul tehnic a cerinţelor tehnice incluse în Regulamentul anexat la ADN, la nivelul CEE – ONU au fost adoptate numeroase amendamente.

Prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 466/2011, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 499 din 13 iulie 2011, România a acceptat amendamentele din 2009 şi 2011 la Regulamentul anexat la ADN, adoptate de CEE-ONU, la Geneva, amendamente care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2009, respectiv la 1 ianuarie 2011.

Prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 160/2013, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 22 martie 2013, România a acceptat amendamentele din 2013 la Regulamentul anexat la ADN, adoptate de CEE-ONU, la Geneva, amendamente care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2013.

Prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 147 din 2 martie 2015, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 26 martie 2015, România a acceptat amendamentele din 2015 la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000, şi a rectificărilor la acestea, precum şi a rectificărilor la Regulamentul anexat la ADN aplicabil de la 1 ianuarie 2013, adoptate de CEE-ONU.

Prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 409/2017 din 10 aprilie 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 15 mai 2017, România a acceptat amendamentele din 2017 la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000, şi rectificările la acestea, precum şi rectificărilor la Regulamentul anexat la ADN aplicabil de la 1 ianuarie 2015, adoptate de CEE – ONU, la Geneva.

Prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 410/2018 din 2 aprilie 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 2 mai 2018, România a acceptat rectificările la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) adoptat la Geneva la 26 mai 2000, aplicabil de la 1 ianuarie 2017, adoptate de CEE – ONU, la Geneva.

Prin Ordinul ministrului transporturilor nr.1084/2019 din 25 iulie 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 26 august 2019, România a acceptat amendamentelor din 2019 la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000 şi a rectificărilor la acestea, precum şi a rectificărilor la Regulamentul anexat la ADN aplicabil de la 1 ianuarie 2017, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE – ONU), la Geneva.

Prin Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor Nr. 1140/2020 din 9 iulie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 30 iulie 2020, România a acceptat rectificărilor la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000, aplicabil de la 1 ianuarie 2019, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE – ONU) la Geneva.

Ulterior, au fost adoptate noi amendamente la Regulamentul anexat la ADN. Respectivele amendamente au fost acceptate de părţile contractante la ADN prin aşa numita procedură de acceptare tacită în conformitate cu prevederile specifice precizate la art.20 din Acord şi au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2021.

Ținând cont de importanţa şi impactul subiectului „transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare la nivel Uniunii Europene (UE)” obligativitatea respectării cerinţelor menţionate în ADN a fost preluată şi în legislaţia UE prin Directiva 2008/68/CE, amendată periodic, care a fost transpusă prin Hotărârea Guvernului nr. 1326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România, amendată periodic.

În acest context, este necesară introducerea în legislaţia naţională a amendamentelor din 2021 la Regulamentul anexat la ADN incluse în documentul ECE/ADN/54 al CEE-ONU cu modificările completările și rectificările aferente care figurează în documentele ECE/ADN/54/Add.1 și ECE/ADN/54/Corr.1.

De asemenea, CEE-ONU a difuzat și unele rectificări la Regulamentul anexat la ADN aplicabil de la 1 ianuarie 2019 (ADN 2019), a căror acceptare de către părțile contractante la ADN se face tot în conformitate cu procedura de acceptare tacită mai sus menționată. Respectivele rectificări figurează în documentul ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2020/25.

În art. 3 din Legea nr. 159/2008 se menţionează la alin. (1) că: „Amendamentele ulterioare la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) vor fi preluate în legislaţia internă, prin ordin al ministrului transporturilor”.

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii elaborează actele normative și asigură ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin statului din acordurile și convențiile internaționale din domeniul său de activitate, la care România este parte

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3302-omti23022021dtn

Proiect OMTIC
Anexa nr. 1 ADN
Anexa nr. 2 ADN
DTN Referat MTI ADN

Atasamente