Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea și înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele și locurile de operare și limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum și limitele radelor portuare și ale zonelor de ancoraj

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea și înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele și locurile de operare și limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum și limitele radelor portuare și ale zonelor de ancoraj

Data publicării: 01.02.2022

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 14.02.2022

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) și art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

”Art. 8. – (1) Lista cuprinzând porturile și locurile de operare deschise accesului public, precum și limitele acestora se stabilesc și se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.”

”Art.10 – Limitele radelor portuare și ale zonelor de ancoraj se stabilesc de către Autoritatea Navală Română, prin căpităniile de port, și se fac publice prin avize către navigatori și pe website-ul propriu.”

Prin adresa nr. 6104 din 18.11.2021, SC HeidelbergCement România SA solicită includerea punctului de operare „Loc Operare HEIDELBERGCEMENT ROMÂNIA”, în Lista cuprinzând punctele și locurile de operare și limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum și limitele radelor portuare și ale zonelor de ancoraj.

Cariera Iglicioara este una dintre subunitățile de producție ale SC HeidelbergCement România SA și are ca obiect de activitate extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, a ghipsului, a cretei și a ardeziei.

Cariera Iglicioara este situată în partea de sud a comunei Turcoaia, județul Tulcea, fiind amplasată la aproximativ 3 km de aceasta, pe un teren ce este concesionat de la UAT Turcoaia și își desfășoară activitatea în mod permanent din anii 1970.

Pentru comercializarea produselor de carieră societatea deține și are amenajat un punct de încărcare propriu, situat pe malul drept al Dunării, pe brațul Măcin, la km 35+900 / 36+100, ce funcționează încă de la înființarea exploatării, fără întrerupere.

Analizând documentația depusă s-a constatat că locul de operare ” HEIDELBERGCEMENT ROMÂNIA ” întrunește condițiile de a fi introdus în Lista cuprinzând punctele și locurile de operare și limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum și limitele radelor portuare și ale zonelor de ancoraj, având și avizul favorabil al Autorității Navale Române, din punct de vedere al siguranței navigației și al AFDJ Galați, ca administrator de cale navigabilă.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3758-omti01022022dtn

Documente supuse consultarii:

Instrument de motivare
Text Proiect
Anexe

Atasamente