Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea şi înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea şi înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

Data publicării: 29.08.2023
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 11.09.2023

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) și art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităților de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

”Art. 8. – (1) Lista cuprinzând porturile şi locurile de operare deschise accesului public, precum şi limitele acestora se stabilesc şi se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.”

”Art 10  –  Limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj se stabilesc de către Autoritatea Navală Română, prin căpităniile de port, şi se fac publice prin avize către navigatori şi pe website-ul propriu.”

Prin adresa nr. 24316 din 29.06.2023, SC COFCO International Romania SRL solicită includerea punctului de operare „Loc Operare COFCO International Romania – Bordusani”, în Lista cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj.

Dana de încărcare și descărcare cereale este amplasată în zona celor 6 silozuri cu capacitatea de 4000 tone fiecare pentru depozitarea de cereale, aparținând SC COFCO International Romania SRL pe malul stâng al brațului Borcea la km 24+300. Dana de operare este de tip dană plutitoare.

Investiția a fost făcută pentru a crește capacitatea de navlosire în localitatea Bordușani, pe fluviul Dunărea, prin asigurarea unor capacități de condiționare și depozitare temporară a cerealelor, având în vedere amplasamentul și facilitățile existente, cu suprafața terenului mare și acces facil pentru transportul cerealelor pe cale navală, cât și accesul mașinilor de mare tonaj.

Pentru realizarea acesteia este necesară amplasarea unei instalații mobile plutitoare dotată cu instalații de încărcare-descărcare cereale care sunt conectate la estacada cu bandă care transportă cereale în/din silozuri, ce este fixată la mal prin două sisteme de sprijin (școndrii) și doua parâme.

Din punct de vedere al regimului juridic terenul este situat în extravilanul comunei Bordușani, județul Ialomița și este proprietatea S.C. COFCO International Romania SRL, regimul economic fiind „Bază de Depozitare-Condiționare cereale, Anexe, Front de Acostare”.

Analizând documentația depusă s-a constatat că locul de operare „Loc Operare COFCO International Romania – Bordusani”  întrunește condițiile de a fi introdus în Lista cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj, având și avizul favorabil al Autorității Navale Române, din punct de vedere al siguranței navigației și al AFDJ Galați, ca administrator de cale navigabilă.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/4792-omti29082023dtn-2

Atasamente